Projekte

Barmhartigheid / Hande en Voete Bediening

Hande en Voete Bediening: Die Hande en Voete Bediening van die NG Gemeente Franschhoek se visie is om Hande en Voete van Medelye te wees.  Die Hande en Voete Bediening se missie is om bestaande bedieninge (soos die sopkombuise) te organiseer; ondersteuning te verleen aan vennote (soos FRANCO en ACVV) en nuwe bedieninge (soos werkskepping) te ontwikkel.

ACVV:  Die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) lewer maatskaplike dienste in Franschhoek en omgewing.  Ons gemeente voorsien aan die ACVV ’n gratis kantoorkompleks in die gemeente se Voigt-huis. Hierdie historiese gebou is in 2004 gerestoureer (gefinansier deur Amelia Schwenke se eerste Kersmark in Franschhoek).  Die ACVV gebruik ook gereeld die aangrensende Kerksaal vir groepbyeenkomste en konsultasies.

Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaarde persone:  Fleur de Lis huisves 30 bejaardes.  Gemeentelede help finansieel, dien op die bestuur, bied daagliks ’n oordenking en help met allerlei praktiese projekte (doen van hare, besoeke en uitstappies).

Franschhoek Aftree-oord:  Die NG Gemeente Franschhoek, die ACVV en die Franschhoek Hospice is reeds vir enkele jare aan die onderhandel met die plaaslike Munisipaliteit (Stellenbosch Munisipaliteit) met die oog op die ontwikkeling van ’n Aftree-oord op die dorp se ou tennisbane – ’n erf direk agter die kerk en langs die huidige Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaardes.

FRANCO:  Die “Franschhoek Resources and Networking Co-ordinating Organisation” koördineer die magdom welsynsorganisasies in die Franschhoek-gemeenskap.  Fondse wat ingesamel word, word volgens behoefte aan verdienstelike sake / organisasies in die gemeenskap op ’n gekontroleerde wyse gegee.

Sopkombuise: Daar is talle sopkombuise in die gemeenskap.  Via Franco is die gemeente betrokke by die koördinering van die kombuise en die daaglikse insameling van brood en groente vanaf die groot winkels in Franschhoek (Pick n Pay, Spar en BP). ’n Nederlandse diensorganisasie (Stichting Groendal), ’n bakkie (VW Caddy) en ’n skeepshouer geskenk vir gebruik deur die sopkombuise.
BADISA:  Die Gemeente is finansieel betrokke by BADISA – die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland se Barmhartigheidsorganisasie.  BADISA het sowat 160 projekte (ouetehuise, kinderhuise, sorgsentrums, ensovoorts) en bedien meer as ’n miljoen mense in die Wes-Kaap.  Lees meer oor BADISA se werksaamhede deur hier te klik.

Huis Fredagh:  Die Gemeente het deur bemiddeling van die Podlaschuck Trust ’n huis in Akademiestraat bekom en dit in drie woonstelle herbou.  Die huis lê teenaan Fleur de Lis en is uiters geskik as drie woonstelle vir selfversorgende bejaardes.  Kontak die gemeente se skriba vir besonderhede.

Pastorie:  Weens die geweldige behoefte aan bekostigbare losies vir studente in die gasvryheids- en restaurantbedryf, het die Kerkraad ’n aantal kamers in die pastorie beskikbaar gestel vir dames.  Kontak die skriba vir besonderhede.

Getuienis

Voorsitter: Jannie Lamprecht – 082-673-1462

Langrug, Franschhoek: Norman en Mavis Vinqi – evangelispaar van die VGK (Verenigende Gereformeerde Kerk).  Langrug (Franschhoek se informele gemeenskap / plakkerskamp) is ’n Wyk van die Xhosa-sprekende VG Gemeente Mbekweni in die Paarl.  Ds Alfred Manyinyi is sedert 23 Februarie 2008 die leraar te Mbekweni. Franschhoek neem medeverantwoordelikheid vir hierdie gemeente via die Mbekweni Samewerkingskommissie (MSK).

Durban:  Wessel en Lomé Cronjé is die leraarspaar van die RCA (Reformed Church in Africa) se Emmanuel Gemeente in Sydenham, Durban.  Franschhoek ondersteun ds Cronjé finansieel ten opsigte van sy pensioenbydraes.

Mosambiek: Kobus en Nana Eksteen – leraarspaars van die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) te Milange.  Franschhoek is dus deel van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap wat die getuieniswerk in die Noorde van Mosambiek koördineer.  Die jongste Nuusbrief van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap is hier beskikbaar.

Frankryk: Franschhoek, met sy Franse geskiedenis, is dankbaar om ook in Frankryk betrokke te wees.  Marita Niemand doen geestelike werk in Albertville, Frankryk.

Sinode:  Franschhoek is finansieel, via die Sinodale Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland, by ’n groot aantal getuienisprojekte betrokke. Blaai gerus deur die KGA se webblad deur hier te klik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Van ons Facebook blad

 • Wat n heerlike oggend van lof en aanbidding by VGK Franschhoek. Dit was heerlik om weer saam diens te hou. Peet het n pragtige boodskap oor gasvryheid gebring. Mag ons voortbou op hierdie saamwees. Shaun en sy gemeente wil ons bedank vir die hartlikheid waarmee hulle ons ontvang het. Ons voel al tuis by julle!!

  September 01

 • Sondag hou ons weer 'n gesamentlike diens by die VGK Gemeente Franschhoek. Dit is Lente dag, so kom ons gaan loof en prys die Here saam met ons bure vir die nuwe seisoen. Die diens begin half tien, maar kom vroeg om sitplek te kry. Hoop ons sien jou daar.

  August 30

 • Kom skenk bloed vandag van 13:00 tot 19:00 in die kerksaal.

  August 27

 • August 26

 • Almal word uitgenooi na hierdie kursus by Toringkerk. Hulle reel selfs vir kinderoppassers.

  August 21

Kalender

October 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
September 30, 2019 October 1, 2019 October 2, 2019 October 3, 2019 October 4, 2019 October 5, 2019 October 6, 2019
October 7, 2019 October 8, 2019 October 9, 2019 October 10, 2019 October 11, 2019 October 12, 2019 October 13, 2019
October 14, 2019 October 15, 2019 October 16, 2019 October 17, 2019 October 18, 2019 October 19, 2019 October 20, 2019
October 21, 2019 October 22, 2019 October 23, 2019 October 24, 2019 October 25, 2019 October 26, 2019 October 27, 2019
October 28, 2019 October 29, 2019 October 30, 2019 October 31, 2019 November 1, 2019 November 2, 2019 November 3, 2019

Archives

wordpress stats plugin