Projekte

Barmhartigheid / Hande en Voete Bediening

Hande en Voete Bediening: Die Hande en Voete Bediening van die NG Gemeente Franschhoek se visie is om Hande en Voete van Medelye te wees.  Die Hande en Voete Bediening se missie is om bestaande bedieninge (soos die sopkombuise) te organiseer; ondersteuning te verleen aan vennote (soos FRANCO en ACVV) en nuwe bedieninge (soos werkskepping) te ontwikkel.

ACVV:  Die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) lewer maatskaplike dienste in Franschhoek en omgewing.  Ons gemeente voorsien aan die ACVV ’n gratis kantoorkompleks in die gemeente se Voigt-huis. Hierdie historiese gebou is in 2004 gerestoureer (gefinansier deur Amelia Schwenke se eerste Kersmark in Franschhoek).  Die ACVV gebruik ook gereeld die aangrensende Kerksaal vir groepbyeenkomste en konsultasies.

Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaarde persone:  Fleur de Lis huisves 30 bejaardes.  Gemeentelede help finansieel, dien op die bestuur, bied daagliks ’n oordenking en help met allerlei praktiese projekte (doen van hare, besoeke en uitstappies).

Franschhoek Aftree-oord:  Die NG Gemeente Franschhoek, die ACVV en die Franschhoek Hospice is reeds vir enkele jare aan die onderhandel met die plaaslike Munisipaliteit (Stellenbosch Munisipaliteit) met die oog op die ontwikkeling van ’n Aftree-oord op die dorp se ou tennisbane – ’n erf direk agter die kerk en langs die huidige Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaardes.

FRANCO:  Die “Franschhoek Resources and Networking Co-ordinating Organisation” koördineer die magdom welsynsorganisasies in die Franschhoek-gemeenskap.  Fondse wat ingesamel word, word volgens behoefte aan verdienstelike sake / organisasies in die gemeenskap op ’n gekontroleerde wyse gegee.

Sopkombuise: Daar is talle sopkombuise in die gemeenskap.  Via Franco is die gemeente betrokke by die koördinering van die kombuise en die daaglikse insameling van brood en groente vanaf die groot winkels in Franschhoek (Pick n Pay, Spar en BP). ’n Nederlandse diensorganisasie (Stichting Groendal), ’n bakkie (VW Caddy) en ’n skeepshouer geskenk vir gebruik deur die sopkombuise.
BADISA:  Die Gemeente is finansieel betrokke by BADISA – die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland se Barmhartigheidsorganisasie.  BADISA het sowat 160 projekte (ouetehuise, kinderhuise, sorgsentrums, ensovoorts) en bedien meer as ’n miljoen mense in die Wes-Kaap.  Lees meer oor BADISA se werksaamhede deur hier te klik.

Huis Fredagh:  Die Gemeente het deur bemiddeling van die Podlaschuck Trust ’n huis in Akademiestraat bekom en dit in drie woonstelle herbou.  Die huis lê teenaan Fleur de Lis en is uiters geskik as drie woonstelle vir selfversorgende bejaardes.  Kontak die gemeente se skriba vir besonderhede.

Pastorie:  Weens die geweldige behoefte aan bekostigbare losies vir studente in die gasvryheids- en restaurantbedryf, het die Kerkraad ’n aantal kamers in die pastorie beskikbaar gestel vir dames.  Kontak die skriba vir besonderhede.

Getuienis

Voorsitter: Jannie Lamprecht – 082-673-1462

Langrug, Franschhoek: Norman en Mavis Vinqi – evangelispaar van die VGK (Verenigende Gereformeerde Kerk).  Langrug (Franschhoek se informele gemeenskap / plakkerskamp) is ’n Wyk van die Xhosa-sprekende VG Gemeente Mbekweni in die Paarl.  Ds Alfred Manyinyi is sedert 23 Februarie 2008 die leraar te Mbekweni. Franschhoek neem medeverantwoordelikheid vir hierdie gemeente via die Mbekweni Samewerkingskommissie (MSK).

Durban:  Wessel en Lomé Cronjé is die leraarspaar van die RCA (Reformed Church in Africa) se Emmanuel Gemeente in Sydenham, Durban.  Franschhoek ondersteun ds Cronjé finansieel ten opsigte van sy pensioenbydraes.

Mosambiek: Kobus en Nana Eksteen – leraarspaars van die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) te Milange.  Franschhoek is dus deel van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap wat die getuieniswerk in die Noorde van Mosambiek koördineer.  Die jongste Nuusbrief van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap is hier beskikbaar.

Frankryk: Franschhoek, met sy Franse geskiedenis, is dankbaar om ook in Frankryk betrokke te wees.  Marita Niemand doen geestelike werk in Albertville, Frankryk.

Sinode:  Franschhoek is finansieel, via die Sinodale Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland, by ’n groot aantal getuienisprojekte betrokke. Blaai gerus deur die KGA se webblad deur hier te klik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Van ons Facebook blad

 • May 10

 • Hemelvaart diens môre aand half sewe in die kerk. Ons Pinkster dienste begin Sondagaand 18:00 en die res van die week tot Donderdagaand 18:30. Daar word sop en brood elke aand in die saal bedien. Kom kuier lekker saam rondom 'n warm koppie sop en 'n broodjie.

  May 09

 • April 29

 • Narratiewe Stories - Janlu Kuyler Ek lees ‘n uitstekende boek van Lenard Sweet : From Tablet to Table. Die boek gaan oor die Bybel wat 'n narraphor is. En nee, moenie skrik nie, dis nie Grieks of 'n kettery nie. Sweet skryf dat 'n narraphor 'n storie is wat narratief gebruik sowel as metafore om 'n idee of konsep oor te dra. Daarom skryf hy is die Bybel 'n narraphor wat narratiewe en metafore gebruik om God se karakter en sy soeke na 'n verhouding met ons, oor te dra. Hierdie narraphors kom voor in stories wat vertel word. Dink bietjie terug toe jy klein was en by die kinderkerk of Sondagskool die stories van die Bybel geleer het. Dit was eenvoudige stories wat jou ouers of ander vir jou vertel het. So het jy die Here leer ken - deur die stories. Sweet skryf dat die stories wat ons lewens raak, dikwels by 'n tafel vertel word. Wanneer ons as gesinne saam eet, of as vriende rondom 'n tafel kuier oor goeie kos en goeie wyn. Dis dan dat die wyshede van die Bybel eintlik (in stories!) na vore kom en oorgedra word. Hy haal navorsing aan van 'n sosioloog, Cody C. Delistraty, wat bevind het dat kinders wat etes saam met hulle gesinne aan tafel eet, baie meer volwasse en minder kwessies het: - Die nommer 1 faktor vir ouers wat kinders grootmaak wat dwelmvry, gesond, intelligent en aangename mense is, is gereelde gesinsetes! - Die nommer 1 faktor wat kinders se woordeskat vorm, meer as enige ander gesinsaktiwiteit, ingesluit spel, is gereelde gesinsetes! - Die nommer 1 voorspeller van toekomstige akademiese sukses vir laerskoolkinders, is gereelde gesinsetes. - Een van die beste voorsorgmaatreels teen kinder-vetsug, is gereelde gesinsetes. - Die veranderlike wat die meeste geassosieer word met 'n laer voorkoms van depressiewe gedagtes en selfmoordneigings by 11-18 jariges, is gereelde gesinsetes. Daar is met ander woorde waarde daarin om nie voor die televisie te eet, of heeltyd op jou tablet te speel terwyl jy en jou kinders saam is nie. Maar mekaar in die oë te kyk, te kommunikeer en stories met mekaar te deel. En dit om die tafel! Op daardie manier word die narraphors wat die belangrike fondasies van ons lewens vorm, die beste oorgedra. Sweet skryf (bladsy 13) “Jesus ate all kinds of food around all kinds of tables in all kinds of places with all kinds of people. To be a disciple of Jesus - then and now - is to love to eat, no matter what Jesus cooks and no matter where he sets the table”. Die Koninkryk is 'n Feesmaal. Die Nagmaal is 'n ete van brood wat gebreek word en wyn wat geskink word. Wanneer die verlore seun terugkom by sy ouerhuis word 'n vetgemaakte kalf geslag en feesgevier. Die narraphor om God te verstaan, is 'n ete! Roep vanaand jou mense bymekaar en kuier! Vergeet die tablet, dek die tafel!

  April 12

 • Jesus rain on my parade. Water my world weariness, and wash off my anxiety. Dampen my thoughtless enthusiasms; drown my proud pieties; make a river between me and worldly success. Jesus rain heavy on my parade so I may rest in the safety of deep waters. Disturb the pool to which I have been sent so old hurts may heal, and weariness be lifted. Jesus reign in my parade— Let there be no drought. May the stream rise from the earth and the sky open at the rainbow even as clouds come over the whole land. Jesus rain on my parade. Jesus, reën op my lewenspad Maak nat my wêrelds moegheid, en was my angstigheid af. Demp my onnadenkende entoesiasme; verdrink my trotse vroomhede; skep 'n rivier tussen my en wêreldse sukses. Jesus, reën swaar op my lewenspad sodat ek kan rus in die veiligheid van die diep waters. Versteur die poel waarheen ek gestuur is sodat ou sere mag genees, en moegheid kan verdamp. Jesus regeer oor my pelgrimspad Laat daar nie droogte wees nie. Mag die waterstroom opkom uit die aarde en die lug oopgaan by die reënboog selfs as wolke opsteek oor die hele land. Jesus reën op my pelgrimspad.

  April 12

Kalender

May 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 30, 2018 May 1, 2018 May 2, 2018 May 3, 2018 May 4, 2018 May 5, 2018 May 6, 2018
May 7, 2018 May 8, 2018 May 9, 2018 May 10, 2018 May 11, 2018 May 12, 2018 May 13, 2018
May 14, 2018 May 15, 2018 May 16, 2018 May 17, 2018 May 18, 2018 May 19, 2018 May 20, 2018
May 21, 2018 May 22, 2018 May 23, 2018 May 24, 2018 May 25, 2018 May 26, 2018 May 27, 2018
May 28, 2018 May 29, 2018 May 30, 2018 May 31, 2018 June 1, 2018 June 2, 2018 June 3, 2018

Archives

wordpress stats plugin