Projekte

Barmhartigheid / Hande en Voete Bediening

Hande en Voete Bediening: Die Hande en Voete Bediening van die NG Gemeente Franschhoek se visie is om Hande en Voete van Medelye te wees.  Die Hande en Voete Bediening se missie is om bestaande bedieninge (soos die sopkombuise) te organiseer; ondersteuning te verleen aan vennote (soos FRANCO en ACVV) en nuwe bedieninge (soos werkskepping) te ontwikkel.

ACVV:  Die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) lewer maatskaplike dienste in Franschhoek en omgewing.  Ons gemeente voorsien aan die ACVV ’n gratis kantoorkompleks in die gemeente se Voigt-huis. Hierdie historiese gebou is in 2004 gerestoureer (gefinansier deur Amelia Schwenke se eerste Kersmark in Franschhoek).  Die ACVV gebruik ook gereeld die aangrensende Kerksaal vir groepbyeenkomste en konsultasies.

Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaarde persone:  Fleur de Lis huisves 30 bejaardes.  Gemeentelede help finansieel, dien op die bestuur, bied daagliks ’n oordenking en help met allerlei praktiese projekte (doen van hare, besoeke en uitstappies).

Franschhoek Aftree-oord:  Die NG Gemeente Franschhoek, die ACVV en die Franschhoek Hospice is reeds vir enkele jare aan die onderhandel met die plaaslike Munisipaliteit (Stellenbosch Munisipaliteit) met die oog op die ontwikkeling van ’n Aftree-oord op die dorp se ou tennisbane – ’n erf direk agter die kerk en langs die huidige Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaardes.

FRANCO:  Die “Franschhoek Resources and Networking Co-ordinating Organisation” koördineer die magdom welsynsorganisasies in die Franschhoek-gemeenskap.  Fondse wat ingesamel word, word volgens behoefte aan verdienstelike sake / organisasies in die gemeenskap op ’n gekontroleerde wyse gegee.

Sopkombuise: Daar is talle sopkombuise in die gemeenskap.  Via Franco is die gemeente betrokke by die koördinering van die kombuise en die daaglikse insameling van brood en groente vanaf die groot winkels in Franschhoek (Pick n Pay, Spar en BP). ’n Nederlandse diensorganisasie (Stichting Groendal), ’n bakkie (VW Caddy) en ’n skeepshouer geskenk vir gebruik deur die sopkombuise.
BADISA:  Die Gemeente is finansieel betrokke by BADISA – die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland se Barmhartigheidsorganisasie.  BADISA het sowat 160 projekte (ouetehuise, kinderhuise, sorgsentrums, ensovoorts) en bedien meer as ’n miljoen mense in die Wes-Kaap.  Lees meer oor BADISA se werksaamhede deur hier te klik.

Huis Fredagh:  Die Gemeente het deur bemiddeling van die Podlaschuck Trust ’n huis in Akademiestraat bekom en dit in drie woonstelle herbou.  Die huis lê teenaan Fleur de Lis en is uiters geskik as drie woonstelle vir selfversorgende bejaardes.  Kontak die gemeente se skriba vir besonderhede.

Pastorie:  Weens die geweldige behoefte aan bekostigbare losies vir studente in die gasvryheids- en restaurantbedryf, het die Kerkraad ’n aantal kamers in die pastorie beskikbaar gestel vir dames.  Kontak die skriba vir besonderhede.

Getuienis

Voorsitter: Jannie Lamprecht – 082-673-1462

Langrug, Franschhoek: Norman en Mavis Vinqi – evangelispaar van die VGK (Verenigende Gereformeerde Kerk).  Langrug (Franschhoek se informele gemeenskap / plakkerskamp) is ’n Wyk van die Xhosa-sprekende VG Gemeente Mbekweni in die Paarl.  Ds Alfred Manyinyi is sedert 23 Februarie 2008 die leraar te Mbekweni. Franschhoek neem medeverantwoordelikheid vir hierdie gemeente via die Mbekweni Samewerkingskommissie (MSK).

Durban:  Wessel en Lomé Cronjé is die leraarspaar van die RCA (Reformed Church in Africa) se Emmanuel Gemeente in Sydenham, Durban.  Franschhoek ondersteun ds Cronjé finansieel ten opsigte van sy pensioenbydraes.

Mosambiek: Kobus en Nana Eksteen – leraarspaars van die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) te Milange.  Franschhoek is dus deel van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap wat die getuieniswerk in die Noorde van Mosambiek koördineer.  Die jongste Nuusbrief van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap is hier beskikbaar.

Frankryk: Franschhoek, met sy Franse geskiedenis, is dankbaar om ook in Frankryk betrokke te wees.  Marita Niemand doen geestelike werk in Albertville, Frankryk.

Sinode:  Franschhoek is finansieel, via die Sinodale Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland, by ’n groot aantal getuienisprojekte betrokke. Blaai gerus deur die KGA se webblad deur hier te klik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Van ons Facebook blad

Kalender

August 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
July 29, 2019 July 30, 2019 July 31, 2019 August 1, 2019 August 2, 2019 August 3, 2019 August 4, 2019
August 5, 2019 August 6, 2019 August 7, 2019 August 8, 2019 August 9, 2019 August 10, 2019 August 11, 2019
August 12, 2019 August 13, 2019 August 14, 2019 August 15, 2019 August 16, 2019 August 17, 2019 August 18, 2019
August 19, 2019 August 20, 2019 August 21, 2019 August 22, 2019 August 23, 2019 August 24, 2019 August 25, 2019
August 26, 2019 August 27, 2019 August 28, 2019 August 29, 2019 August 30, 2019 August 31, 2019 September 1, 2019

Archives

wordpress stats plugin