Table Mountain Challenge Prayer event

Die Belydenis van Belhar

  Die Belydenis van Belhar   Agtergrond Die Belydenis van Belhar (B Belhar) is in 1982 in konsepvorm deur die Sinode van die Ned geref Sendingkerk (NGSK) goedgekeur en in 1986 in finale vorm as belydenisskrif van die kerk aanvaar.   Die agtergrond vir die B Belhar lê in sterk besluite teen die Nasionale Party regering se beleid van apartheid, …Read more »

Queen Sophia Uitreik

‘n Span van ons kerk was op ’n uitreik na Queen Sophia in Namibie. Baie dankie vir al julle harde werk. Ons weet julle het baie harte bly gemaak deur die projekte wat julle gedoen het en ook die skenkings wat julle saamgeneem het. Mag julle in die dae wat kom die seën van die Here ontvang en sien op die werk wat julle …Read more »

Hemelvaart

Vandag is Hemelvaartdag. ‘n Besondere dag in die geskiedenis van die Christendom. ‘n Dag van hoop vir dié wat onwrikbaar glo. ‘n Aanstoot vir die ongelowige. ‘n Dag wat vra dat ons God op Sy Woord moet neem. Glo jy werklik dat die Hemelvaart plaasgevind het? Kan jy onvoorwaardelik aanvaar dat dit werklik gebeur het? Luk 24:44-53 Daarna sê Hy …Read more »

Raak bekend daar waar dit regtig saakmaak

Raak bekend daar waar dit regtig saakmaak deur Stephan Joubert (eKerk) Lyk my, elke tweede Facebook bladsy of Youtube video handel deesdae oor indiwidue wat voor aankomende treine verbyhardloop, oor geboue probeer spring met motorfietse, en wat nog alles. Mense vang die vreemdste dinge aan en plaas dit op sosiale media. Daarom verbaas dit my nie dat ’n onlangse studie …Read more »

Program vir die week

Woendag 16 April 19:00 Omgeegroepe Biduur Trinity Kerk  Donderdag 17 April  19:00 Laaste Avondmaal Nagmaal   Vrydag 18 April Goeie Vrydag 7:30 Optog van die kruis.  Begin en eindig by  Lords Acre 12:00 Diens: Trinity Kerk   Sondag 20 April Paasfees 07:00 Paaswaak – NGK Tuin 09:30 Erediens – Ds Peet Bester Kollekte: Jeug Wyk C Marian Robertson Madeleine Victor 10:00 Nagmaal …Read more »

Paasfees 2014

Paasfees 2014 Die volgende dienste vind plaas: Woensdag 16 April: 19:00 Prayer Service, Biduur Plek: Trinity Church. Donderdag 17 April 19:00 NGK Laaste Avondmaal Nagmaal Last Supper Communion Plek: NG Kerk “Es ist vollbracht,” uit Bach se  Johannes-Passie (1723) uitgevoer deur  Minette du Toit-Pearce (alt), Dalena Roux (tjello) en  Felicity Grové (orrel). Goeie Vrydag 18  April 8:00 Optog van die …Read more »

PALM-SONDAG tot PAAS-SONDAG

PALM-SONDAG tot PAAS-SONDAG Tussen hierdie twee Sondae strek die Groot Lydensweek moeisaam uit. Ons herdenk die diepte van Jesus se lyding, maar, gelukkig … en genadiglik, kom die son oor Paassondag op en kan ons met verstom-ming die lewende teenwoordigheid van God vier met dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het (Ef 1:19).

Wat ‘n verantwoordelikheid om oor God se handewerk te heers!

Wat ‘n verantwoordelikheid om oor God se handewerk te heers! “U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp …” – Psalm 8:7. Hoe groot is die heerlikheid van God oor die hele aarde – en in die sterrehemel. Ek weet nie hoe lief jy vir die veld en die sterre is nie. …Read more »

Franschhoek Feesmark!

Die NG Gemeente Franschhoek hou ‘n allerheerlike Feesmark op Vrydag 7 en Saterdag 8 Maart. Vrydagaand kuier ons vanaf 18.00 gesellig onder die bome, en daar is geure, kleure en reuke na elkeen se smaak. Wyne uit die vallei, bier, gemmerbier en koeldrank te drink, en tradisionele disse om aan te smul. Potjiekos, hoendersosaties, hoenderpasteie, tuisgebakte brode, olywe, kase, mosselpot, …Read more »

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: LUKAS 1:26-38 NLV Toe Elisabet ses maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret, ’n dorp in Galilea, gestuur na ’n jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan ’n man met die naam Josef, ’n afstammeling van koning Dawid. Gabriël het aan haar verskyn en gesê: “Ek groet jou, geseënde vrou! Die Here is met jou!” Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kon beteken. “Moenie bang wees nie, Maria,” het die engel gesê, “want God het besluit om jou te seën! Jy sal swanger word en ’n seun hê en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer; en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie!” Maria het vir die engel gevra: “Maar hoe kan ek ’n kind hê? Ek was nog nooit by ’n man nie.” Die engel het geantwoord: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig en die Seun van God genoem word. Meer nog, jou familielid Elisabet het in haar gevorderde ouderdom swanger geword! Mense het altyd gesê sy is onvrugbaar, maar sy is al in haar sesde maand, want niks is onmoontlik vir God nie.” Maria het geantwoord: “Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat Hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het, waar word.” Toe het die engel weggegaan.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  20 hours ago

 • Padkos vir vandag: ROMEINE 12:9-13 NLV Moenie veins dat jy ander liefhet nie; doen dit uit jou hart. Haat alles wat verkeerd is; kies kant vir wat goed is. As broers en susters in God se huisgesin moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie; wees entoesiasties; wees werklik diensbaar vir die Here. Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. Volhard in tye van swaarkry; moenie verslap in die gebed nie. As medegelowiges in nood verkeer, wees jy die een om ’n helpende hand na hulle toe uit te steek. Maak ’n gewoonte daarvan om gasvry te wees – maak nie saak of dit oor kos of slaapplek gaan nie.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  December 20

 • Padkos vir vandag: FILIPPENSE 3:17-21 NLV Ja, broers en susters, volg my voorbeeld en hou julle oë op die mense wat volgens ons voorbeeld lewe. Want – ek het julle al vroeër gesê, en met groot hartseer moet ek dit nou weer sê – daar is baie wie se lewe wys dat hulle vyande van die kruis van Christus is. Ewige vernietiging is hulle uiteinde, liggaamlike behoeftes is hulle god en skandelike dinge is hulle trots. Al waaraan hulle dink, is aardse dinge. Ons, daarteenoor, het ons burgerskap in die hemel. Van dáár verwag ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser. Hy sal ons vernederde liggame verander in liggame met goddelike heerlikheid, soos sy eie. Hiervoor sal Hy dieselfde krag gebruik as dié waarmee Hy alle dinge onder sy gesag bring. FILIPPENSE 4:1 NLV My broers en susters, ek het julle lief en verlang baie na julle. Júlle maak my bly, ja, op júlle is ek baie trots. Geliefdes, bly dan nou regtig getrou aan die Here.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  December 19

 • Padkos vir vandag: PSALMS 73:1-28 NLV Waarlik, God is goed vir Israel, vir hulle wat suiwer van hart is. Maar my voet het byna gestruikel. Ek het my vastrapplek byna verloor. Want ek het die verwaandes beny, die goddeloses se voorspoed het ek gesien. Hulle het geen lyding nie, en is vet en gesond. Hulle het nie sorge soos sterflinge, of teëspoed soos ander mense nie. Daarom is trots hulle halssnoer; geweld is vir hulle soos ’n kleed. Hulle uiterlike spel net voorspoed; hulle verwaandheid is grensloos. Hulle spot en praat net kwaad; hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle lippe laster teen die hemel en hulle tonge spog op die aarde. So draai sy volk na hulle toe, en neem alles in wat hulle sê. “Besef God wat aangaan?” vra hulle. “Weet die Allerhoogste wat gebeur?” Kyk, so is goddelose mense: altyd sorgvry, besig om rykdom te vermeerder. Het ek dan tevergeefs die kwaad vermy, en my onskuld met ’n eed bevestig? Die hele dag lank moes ek ly, elke oggend is ek opnuut gestraf. As ek sou sê: “Ek sal só praat,” sou ek u kinders verloën het. Ek het nagedink om dit te verstaan; tog was dit vir my ’n moeilike taak, totdat ek ingegaan het in die heiligdom van God, en die uiteinde gesien het van die goddeloses. U plaas hulle op gladde plekke en laat hulle verval tot ’n puinhoop. In ’n oogwink is hulle vernietig, verslind deur verskrikking. Soos ’n droom wat ophou wanneer ’n mens wakker word, so verdwyn hulle beeld wanneer U ontwaak, o Here. Ek was verbitterd in my hart en verskeurd in my binneste. Ek was dwaas en onnosel; ek was dom soos ’n dier voor U. Tog is ek nog altyd by U; U hou my regterhand vas. U lei my met u raad, daarna sal U my opneem en in heerlikheid ontvang. Wie het ek in die hemel behalwe U? Ook op aarde soek ek net vir U. My liggaam en my hart kan kwyn, maar God is my blywende krag en my erfdeel vir altyd. Dié wat ver van U is, sal omkom; dié wat ontrou is aan U, vernietig U. Maar wat my betref, dit is vir my goed om naby God te wees! Ek het geskuil by die oppermagtige Here, en sal bly vertel van al u wonders.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  December 18

 • Padkos vir vandag: MATTEUS 19:23-30 NLV Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “Ek verseker julle dit is bitter moeilik vir ’n ryke om in God se koninkryk in te gaan. Ek wil dit beklemtoon, dit is makliker vir ’n kameel om deur ’n naald se oog te gaan as wat dit vir ’n ryke is om in God se koninkryk in te gaan.” Toe hulle dit hoor, was die dissipels totaal verbysterd. “As dit so is, wie kan dan hoegenaamd verlos word?” het hulle gevra. Daarop het Jesus hulle aandagtig aangekyk en gesê: “Menslik gesproke is dit onmoontlik. Maar by God is alles moontlik!” Toe sê Petrus vir Hom: “Ons het alles opgegee om u dissipels te word. Wat sal ons daaruit kry?” Jesus se antwoord was: “Ek verseker julle dat wanneer Ek, die Seun van die Mens, in God se nuwe wêreld op my heerlike troon sal sit, sal julle wat My gevolg het, ook op twaalf trone sit en julle sal regspreek oor die twaalf stamme van Israel. En elkeen wat ’n huis om my ontwil opgegee het, of broers of susters of ’n pa of ’n ma of kinders of grond – hy sal honderd maal soveel terugontvang en boonop die ewige lewe verkry. Maar baie wat nou so vernaam lyk, sal eendag heeltemal onbelangrik wees. En dié wat nou nie gereken word nie, sal eendag die belangrikste wees.”

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  December 17

Kalender

December 2014
M T W T F S S
1

Wêreldvigsdag

Close

December 1, 2014N/A

Wêreldvigsdag

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16

Versoeningsdag

Close

December 16, 2014N/A

Versoeningsdag

17 18 19 20 21
22 23 24 25

Kersfees

Close

December 25, 2014N/A

Kersfees

26

Welwillendheidsdag

Close

December 26, 2014N/A

Welwillendheidsdag

27 28
29 30 31 1 2 3 4

Categories

Archives

wordpress stats plugin