Ons Kerk

Agtergrond

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan sedert 1843 en het sy wortels in die vestiging van die Franse Hugenote in die vallei in 1688. Die Hugenote Gedenkmuseum en die Hugenote Monument is op die dorp.

Daar is net een leraar in die gemeente, nadat prof Pieter Coertzen op 20 April 2008 as tweede leraar afgetree het.  Prof Coertzen was ’n dosent aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie, maar gekoppel aan die NG Gemeente Franschhoek. Daarbenewens beskik die gemeente oor ’n skriba, ’n koster, ’n skoonmaker en twee terreinwerkers. Die gemeente se orrelis is mev Felicity Grové. Die gemeente het twee begraafplase: een is die historiese kerkhof naby die kerkgebou en die ander een is naby die Hugenote Monument.  Dit word ook dikwels die “Hugenote Begraafplaas” genoem vanweë die groot aantal Hugenote wat daar begrawe is.

Die Kerkraad bestaan uit 14 wyke met 15 ouderlinge en 12 diakens.   Sommige is plaaswyke (pruime, pere, perskes, sitrus, wyndruiwe, olywe, Proteas, ensovoorts word verbou). Benewens die Kerkraad se onderskeie kommissies is daar nog die Vrouediens, kategese, jeug-aksies, kleuterkerk, ens.  Verskeie sel- en Bybelstudiegroepe bestaan in die gemeente. Gereelde wyksbyeenkomste word gehou.

Die kerkgebou, wat op ’n groot erf (2,5 hektaar) in die hoofstraat (Hugenoteweg) van Franschhoek staan, dateer uit 1847 en is in 1968 volledig gerestoureer.   Die kerkgebou het ’n tradisionele kruisvormige vloerplan met ’n rietdak maar geen kerktoring.  Die kerkgebou het ’n indrukwekkende binnekant en ’n goeie orrel.  Die kerkgebou beskik oor ’n klankstelsel en ’n geslote-kring TV wat onder andere die moederskamer en Fleur de Lis (die ACVV-tehuis vir bejaardes) bedien.   ’n Dataprojektor en afstandbeheerde skerm laat die predikers toe om beeldmateriaal te vertoon, sonder dat die kerk se besonderde binnekant met “moderne tegnologie” ontsier word.

Die huidige pastorie is ’n baie groot huis (600 vierkante meter) en dit dateer uit 1927. ’n Deel van die pastorie word (per kerkraadsbesluit) verhuur aan verdienstelike lidmate en tans ook aan damesstudente in die gasvryheidsbedryf.

Die gemeente beskik oor ’n moderne kerksaal wat ook die kerkkantoor en kategese-lokale huisves.

Die Franschhoek-vallei is ’n gesogte toeriste-bestemming geleë in die pragtige Bergriviervallei.  Die dorp is omring deur berge wat soms in die winter met ’n ligte sneeukleed bedek is. Die vallei is bekend vir sy uitmuntende wyn, vrugte en wêreldgehalte verblyf en restaurante. Landbou en toerisme is die hoof ekonomiese aktiwiteit van die streek. Franschhoek is sowat 30 km vanaf Paarl en Stellenbosch en sowat 70 km vanaf Kaapstad. Besoek gerus die toerismekantoor se webblad.  Daar is ook ’n alternatiewe webblad met goeie foto’s van Franschhoek beskikbaar.

Die bevolking van die dorp en landelike gebied in die grense van die gemeente was in 2006 sowat 16 000 mense. Soos in baie ander plattelandse NG gemeentes is daar ook in die Franschhoek-vallei opvallende veranderings in die demografie wat direk sowel as indirek ’n impak op die gemeente het.   In die laaste paar jaar was daar byvoorbeeld ’n instroming van werksoekers in die vallei, hoofsaaklik Xhosa-sprekend, met gevolglike woningnood, groeiende plakkerskampe en werkloosheid.  Die plaasarbeiders (veral bruinmense) het grotendeels van die plase na Franschhoek Noord (Groendal) verhuis. Vermoënde buitelanders het reeds die vallei “ontdek” en besit heelwat plaasgrond en dorpserwe.

Franschhoek beskik oor ’n aantal supermarkte (soos Pick n Pay), talle luukse winkeltjies, die vier groot handelsbanke, ’n klein biblioteek, ’n polisiekantoor, ’n poskantoor, ’n skool (Hoërskool Franschhoek), ’n privaatskool, Bridge House, die reeds vermelde Hugenote Gedenkmuseum, die Hugenote Monument  en natuurlik verskeie uitmuntende restaurante, wynplase en ’n groot verskeidenheid toeriste-akkommodasie.   Naweke is die dorp normaalweg vol toeriste; dan is die hoofstraat raserig en parkeerplek skaars.  Van tyd tot tyd word toerisme-gedrewe feeste – die bekende kaasfees, sjampanjefees, Bastille-fees en oesfeeste in en naby die dorp gehou.  Die munisipale struktuur setel in Stellenbosch, maar Franschhoek se vlag – die Franse driekleur met ’n grys olifant op die wit baan – wapper nog vryelik in die dorp.  Franschhoek spog tans met twee koerante wat maandeliks verskyn:  “Franschhoek Tatler”  en “The Month

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan uit sowat 460 belydende lidmate en 100 dooplidmate.   Ongeveer  40% van die lidmate is ouer as 50 jaar maar die afgelope paar jaar was daar ’n verblydende groei in die aantal jong egpare, jong boere en werkende jongmense in die vallei.   Oor die afgelope paar dekades toon die gemeente ’n kwynende lidmaattal, maar dit lyk asof die lidmaattal nou gestabiliseer het.

Die finansiële gesondheid van die gemeente is bevredigend maar vereis nogtans  volgehoue aandag en vernuwende bestuur deur die kerkraad.

Geskikte groepbehuising vir selfversorgende bejaardes is ’n probleem in Franschhoek.   Die gemeente beskik oor een huis, Huis Fredagh, vir selfversorgende bejaardes, maar nog akkommodasie word beplan in samewerking met die plaaslike ACVV-tak.   Die ACVV bedryf ’n tehuis vir bejaardes (Fleur de Lis), wat langs die kerkgrond geleë is. Daar is noue samewerking tussen die gemeente en Fleur de Lis.

Die Franschhoek Hospice verrig belangrike werk onder die gemeenskap en daar is noue samewerking tussen die gemeente en die Franschhoek Hospice.   Daar word elke jaar ’n gesamentlike gedenkdiens in die NG kerkgebou gehou om almal in die distrik wat die voorafgaande jaar gesterf het, te gedenk. Hierdie diens, sowel as ’n spesiale diens vir toeriste met Kersfees, sommige begrafnisse en die meerderheid huweliksbevestigings vind in Engels plaas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Van ons Facebook blad

 • https://www.facebook.com/FlashInfoFranschhoek/posts/1232441686770394

  We currently have 70 firemen helping with the fire that started on the La Montaine that crossed over to Chamonix and the mountains behind it. We need the following items to assist them: Snacks Bott…

  We currently have 70 firemen helping with the fire that started on the La Montaine that crossed over to Chamonix and the mountains behind it. We need the following items to assist them: Snacks Bott…

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  4 hours ago

 • Mag hierdie Lydenstyd, hierdie geestelik vastyd, vir jou lei na ń geestelike feestyd. Mag jy herinner word - deur hierdie kruis wat so helder op die berg skyn - aan God se genade en mag dít jou inspireer om ander te dien.

  Mag hierdie Lydenstyd, hierdie geestelik vastyd, vir jou lei na ń geestelike feestyd. Mag jy herinner word - deur hierdie kruis wat so helder op die berg skyn - aan God se genade en mag dít jou inspireer om ander te dien.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  4 hours ago

 • Padkos vir vandag: “Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ’n menslike maatstaf nie. Al het ons Christus ook vroeër volgens ’n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou heeltemal anders oor Hom. Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier! Hierdie hele nuwe werklikheid kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en nie die mense se oortredings teen hulle hou nie. Hierdie boodskap van die versoening het Hy aan ons opgedra om te gaan verkondig. Ons tree op as ambassadeurs vir Christus terwyl God deur ons ’n appèl aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van Christus: Kom tot versoening met God! God het Hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons sodat ons, op grond van ons hegte verhouding met Christus, deur God vrygespreek kan word.” 2 KORINTIËRS 5:16-21 NLV http://bible.com/117/2co.5.16-21.nlv

  Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ’n menslike maatstaf nie. Al het ons Christus ook vroeër volgens ’n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou...

  Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ’n menslike maatstaf nie. Al het ons Christus ook vroeër volgens ’n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  21 hours ago

 • More gaan ons weer op teen die berg vir die aansteek van die kruis. Ons ontmoet om 18:45 en vertrek om 19:00. Lees gerus: https://www.facebook.com/NGWesSuidKaap/posts/1689099001365035:0

  Op 10 Februarie vier die Christelike kerk Aswoensdag. Aswoensdag is die begin van die lydenstyd op die Christelike kalender. Dit beteken dat die Christelike kerk dan begin fokus op die lyding van Jesus tot en met goeie Vrydag, wat vanjaar op 25 Maart plaasvind.
Op Aswoensdag kan jy gerus ‘n simboliese kruis iewers prominent ophang of neersit as teken dat ons Jesus se lyding oordink en fokus op sy medelye en eenwording met ons as mense. Op dié dag doen almal instropeksie, sodat die betekenis van sy lyding helder uitstaan in ons lewe.

  Op 10 Februarie vier die Christelike kerk Aswoensdag. Aswoensdag is die begin van die lydenstyd op die Christelike kalender. Dit beteken dat die Christelike kerk dan begin fokus op die lyding van Jesus tot en met goeie Vrydag, wat vanjaar op 25 Maart plaasvind. Op Aswoensdag kan jy gerus ‘n simboliese kruis iewers prominent ophang of neersit as teken dat ons Jesus se lyding oordink en fokus op sy medelye en eenwording met ons as mense. Op dié dag doen almal instropeksie, sodat die betekenis van sy lyding helder uitstaan in ons lewe.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  February 09

 • Padkos vir vandag: “Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons dit verdien, het Hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin wat op ons weergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. God het inderdaad ’n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan of besmet word of verwelk nie; God hou dit veilig by Hom. En God sal ook júlle deur sy krag veilig bewaar sodat julle die verlossing sál ontvang deurdat julle op Hom vertrou. Julle verlossing sal in die eindtyd vir almal sigbaar word. Hieroor kan julle baie bly wees, al moet die baie beproewings julle vir ’n rukkie laat swaarkry. Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word; en onthou: Julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. Hóm het julle lief, al het julle Hom nooit gesien nie. Al sien julle Hom nou nie, vertrou julle op Hom; julle kan die wonderlike blydskap wat julle in julle voel, eintlik nie onder woorde bring nie. Julle ervaar hierdie blydskap, want julle is reeds besig om julle finale verlossing, wat die doelwit van julle geloof is, te verkry.” 1 PETRUS 1:3-9 NLV http://bible.com/117/1pe.1.3-9.nlv

  Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons dit verdien, het Hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin wat op ons...

  Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons dit verdien, het Hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin wat op ons...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  February 09

Kalender

February 2016
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6

Categories

Archives

wordpress stats plugin