Ons Kerk

Agtergrond

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan sedert 1843 en het sy wortels in die vestiging van die Franse Hugenote in die vallei in 1688. Die Hugenote Gedenkmuseum en die Hugenote Monument is op die dorp.

Daar is net een leraar in die gemeente, nadat prof Pieter Coertzen op 20 April 2008 as tweede leraar afgetree het.  Prof Coertzen was ’n dosent aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie, maar gekoppel aan die NG Gemeente Franschhoek. Daarbenewens beskik die gemeente oor ’n skriba, ’n koster, ’n skoonmaker en twee terreinwerkers. Die gemeente se orrelis is mev Felicity Grové. Die gemeente het twee begraafplase: een is die historiese kerkhof naby die kerkgebou en die ander een is naby die Hugenote Monument.  Dit word ook dikwels die “Hugenote Begraafplaas” genoem vanweë die groot aantal Hugenote wat daar begrawe is.

Die Kerkraad bestaan uit 14 wyke met 15 ouderlinge en 12 diakens.   Sommige is plaaswyke (pruime, pere, perskes, sitrus, wyndruiwe, olywe, Proteas, ensovoorts word verbou). Benewens die Kerkraad se onderskeie kommissies is daar nog die Vrouediens, kategese, jeug-aksies, kleuterkerk, ens.  Verskeie sel- en Bybelstudiegroepe bestaan in die gemeente. Gereelde wyksbyeenkomste word gehou.

Die kerkgebou, wat op ’n groot erf (2,5 hektaar) in die hoofstraat (Hugenoteweg) van Franschhoek staan, dateer uit 1847 en is in 1968 volledig gerestoureer.   Die kerkgebou het ’n tradisionele kruisvormige vloerplan met ’n rietdak maar geen kerktoring.  Die kerkgebou het ’n indrukwekkende binnekant en ’n goeie orrel.  Die kerkgebou beskik oor ’n klankstelsel en ’n geslote-kring TV wat onder andere die moederskamer en Fleur de Lis (die ACVV-tehuis vir bejaardes) bedien.   ’n Dataprojektor en afstandbeheerde skerm laat die predikers toe om beeldmateriaal te vertoon, sonder dat die kerk se besonderde binnekant met “moderne tegnologie” ontsier word.

Die huidige pastorie is ’n baie groot huis (600 vierkante meter) en dit dateer uit 1927. ’n Deel van die pastorie word (per kerkraadsbesluit) verhuur aan verdienstelike lidmate en tans ook aan damesstudente in die gasvryheidsbedryf.

Die gemeente beskik oor ’n moderne kerksaal wat ook die kerkkantoor en kategese-lokale huisves.

Die Franschhoek-vallei is ’n gesogte toeriste-bestemming geleë in die pragtige Bergriviervallei.  Die dorp is omring deur berge wat soms in die winter met ’n ligte sneeukleed bedek is. Die vallei is bekend vir sy uitmuntende wyn, vrugte en wêreldgehalte verblyf en restaurante. Landbou en toerisme is die hoof ekonomiese aktiwiteit van die streek. Franschhoek is sowat 30 km vanaf Paarl en Stellenbosch en sowat 70 km vanaf Kaapstad. Besoek gerus die toerismekantoor se webblad.  Daar is ook ’n alternatiewe webblad met goeie foto’s van Franschhoek beskikbaar.

Die bevolking van die dorp en landelike gebied in die grense van die gemeente was in 2006 sowat 16 000 mense. Soos in baie ander plattelandse NG gemeentes is daar ook in die Franschhoek-vallei opvallende veranderings in die demografie wat direk sowel as indirek ’n impak op die gemeente het.   In die laaste paar jaar was daar byvoorbeeld ’n instroming van werksoekers in die vallei, hoofsaaklik Xhosa-sprekend, met gevolglike woningnood, groeiende plakkerskampe en werkloosheid.  Die plaasarbeiders (veral bruinmense) het grotendeels van die plase na Franschhoek Noord (Groendal) verhuis. Vermoënde buitelanders het reeds die vallei “ontdek” en besit heelwat plaasgrond en dorpserwe.

Franschhoek beskik oor ’n aantal supermarkte (soos Pick n Pay), talle luukse winkeltjies, die vier groot handelsbanke, ’n klein biblioteek, ’n polisiekantoor, ’n poskantoor, ’n skool (Hoërskool Franschhoek), ’n privaatskool, Bridge House, die reeds vermelde Hugenote Gedenkmuseum, die Hugenote Monument  en natuurlik verskeie uitmuntende restaurante, wynplase en ’n groot verskeidenheid toeriste-akkommodasie.   Naweke is die dorp normaalweg vol toeriste; dan is die hoofstraat raserig en parkeerplek skaars.  Van tyd tot tyd word toerisme-gedrewe feeste – die bekende kaasfees, sjampanjefees, Bastille-fees en oesfeeste in en naby die dorp gehou.  Die munisipale struktuur setel in Stellenbosch, maar Franschhoek se vlag – die Franse driekleur met ’n grys olifant op die wit baan – wapper nog vryelik in die dorp.  Franschhoek spog tans met twee koerante wat maandeliks verskyn:  “Franschhoek Tatler”  en “The Month

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan uit sowat 460 belydende lidmate en 100 dooplidmate.   Ongeveer  40% van die lidmate is ouer as 50 jaar maar die afgelope paar jaar was daar ’n verblydende groei in die aantal jong egpare, jong boere en werkende jongmense in die vallei.   Oor die afgelope paar dekades toon die gemeente ’n kwynende lidmaattal, maar dit lyk asof die lidmaattal nou gestabiliseer het.

Die finansiële gesondheid van die gemeente is bevredigend maar vereis nogtans  volgehoue aandag en vernuwende bestuur deur die kerkraad.

Geskikte groepbehuising vir selfversorgende bejaardes is ’n probleem in Franschhoek.   Die gemeente beskik oor een huis, Huis Fredagh, vir selfversorgende bejaardes, maar nog akkommodasie word beplan in samewerking met die plaaslike ACVV-tak.   Die ACVV bedryf ’n tehuis vir bejaardes (Fleur de Lis), wat langs die kerkgrond geleë is. Daar is noue samewerking tussen die gemeente en Fleur de Lis.

Die Franschhoek Hospice verrig belangrike werk onder die gemeenskap en daar is noue samewerking tussen die gemeente en die Franschhoek Hospice.   Daar word elke jaar ’n gesamentlike gedenkdiens in die NG kerkgebou gehou om almal in die distrik wat die voorafgaande jaar gesterf het, te gedenk. Hierdie diens, sowel as ’n spesiale diens vir toeriste met Kersfees, sommige begrafnisse en die meerderheid huweliksbevestigings vind in Engels plaas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: “Maar nou het julle wat toe ver weg was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. Christus het inderdaad vrede tussen ons gebring. Deur sy liggaam aan die kruis te gee het Hy die twee groepe één gemaak; ja, die muur van vyandskap het Hy afgebreek. Hy het ’n einde gemaak aan die wet met sy voorskrifte. Hy het vrede gebring deur in Homself die twee groepe tot een nuwe mensheid te omskep. Ja, deur sy dood aan die kruis het Hy die vyandskap beëindig. Só het Hy albei groepe in een liggaam met God versoen. Hy het vrede kom verkondig vir hulle wat ver is, én vir hulle wat naby is. Dit is aan Hom te danke dat albei van ons deur een Gees toegang tot die Vader het. Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se huisgesin wat gebou is op die fondament wat die apostels en die profete gelê het. Christus Jesus is self die hoekklip op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig inmekaargepas word, verrys tot ’n tempel wat aan die Here toegewy is. Deur julle verhouding met Hom word ook julle saam opgebou tot ’n gebou waarin God deur sy Gees woon.” EFESIËRS 2:13-22 NLV http://bible.com/117/eph.2.13-22.nlv

  Maar nou het julle wat toe ver weg was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. Christus het...

  Maar nou het julle wat toe ver weg was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. Christus het...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  July 25

 • Padkos vir vandag: “En jy kan nie my dissipel wees as jy nie jou eie kruis dra en My volg nie. “Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van ’n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal? Anders kan jy dalk net die fondament voltooi voordat die geld opraak. En dan sal almal mos vir jou lag! Dan sal hulle sê: ‘Daardie kêrel het mooi begin bou, maar sy geld was op nog lank voordat hy klaar was.’ “Of watter koning sal ooit droom om oorlog toe te gaan voordat hy saam met sy raadgewers gaan sit en beplan het of hy met sy 10 000 man sterk genoeg is om die aankomende 20 000 soldate te verslaan? As hy nie kan nie, sal hy, terwyl die vyand nog ver is, ’n afvaardiging stuur om vredesvoorstelle te maak. Só kan niemand my dissipel word sonder om alles vir My prys te gee nie.” LUKAS 14:27-33 NLV http://bible.com/117/luk.14.27-33.nlv

  En jy kan nie my dissipel wees as jy nie jou eie kruis dra en My volg nie.“Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van...

  En jy kan nie my dissipel wees as jy nie jou eie kruis dra en My volg nie.“Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  July 22

 • Padkos vir vandag: “Geliefdes, laat ons mekaar aanhou liefhê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat só liefhet, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie só liefhet nie, ken God nie persoonlik nie omdat God liefde self is. Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekendgemaak toe Hy sy enigste Seun na die wêreld toe gestuur het sodat ons deur Hom die lewe kan ontvang. Dít is volmaakte liefde: nie dat ons vir God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. Geliefdes, as God ons dan só tot die uiterste toe liefgehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe liefhê.” 1 JOHANNES 4:7-11 NLV http://bible.com/117/1jn.4.7-11.nlv

  Geliefdes, laat ons mekaaraanhou liefhê, want volmaakte liefdeis van God afkomstig. Elkeen wat só liefhet, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie só...

  Geliefdes, laat ons mekaaraanhou liefhê, want volmaakte liefdeis van God afkomstig. Elkeen wat só liefhet, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie só...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  July 21

 • Padkos vir vandag: “Toe die ander tien dissipels hoor wat die twee broers wou hê, was hulle bitterlik verontwaardig. Jesus roep hulle toe bymekaar en sê: “Julle weet in hierdie wêreld tiranniseer die maghebbers die nasies, en die magtiges domineer hulle. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie onder julle ’n leier wil wees, behoort julle dienskneg te wees. En wie die eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Net so het Ek, die Seun van die Mens, nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as ’n losprys vir baie mense.”” MATTEUS 20:24-28 NLV http://bible.com/117/mat.20.24-28.nlv

  Toe die ander tien dissipels hoor wat die twee broers wou hê, was hulle bitterlik verontwaardig. Jesus roep hulle toe bymekaar en sê: “Julle weet in hierdie wêreld...

  Toe die ander tien dissipels hoor wat die twee broers wou hê, was hulle bitterlik verontwaardig. Jesus roep hulle toe bymekaar en sê: “Julle weet in hierdie wêreld...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  July 20

 • https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1209833319047449&id=1076997645664351

  ’n Webwerf om boere sielkundig te ondersteun in moeilike emosionele tye, Lifeline, is onlangs in Suid-Australië bekendgestel.

  ’n Webwerf om boere sielkundig te ondersteun in moeilike emosionele tye, Lifeline, is onlangs in Suid-Australië bekendgestel.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  July 19

Kalender

July 2016
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Categories

Archives

wordpress stats plugin