Ons Kerk

Agtergrond

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan sedert 1843 en het sy wortels in die vestiging van die Franse Hugenote in die vallei in 1688. Die Hugenote Gedenkmuseum en die Hugenote Monument is op die dorp.

Daar is net een leraar in die gemeente, nadat prof Pieter Coertzen op 20 April 2008 as tweede leraar afgetree het.  Prof Coertzen was ’n dosent aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie, maar gekoppel aan die NG Gemeente Franschhoek. Daarbenewens beskik die gemeente oor ’n skriba, ’n koster, ’n skoonmaker en twee terreinwerkers. Die gemeente se orrelis is mev Felicity Grové. Die gemeente het twee begraafplase: een is die historiese kerkhof naby die kerkgebou en die ander een is naby die Hugenote Monument.  Dit word ook dikwels die “Hugenote Begraafplaas” genoem vanweë die groot aantal Hugenote wat daar begrawe is.

Die Kerkraad bestaan uit 14 wyke met 15 ouderlinge en 12 diakens.   Sommige is plaaswyke (pruime, pere, perskes, sitrus, wyndruiwe, olywe, Proteas, ensovoorts word verbou). Benewens die Kerkraad se onderskeie kommissies is daar nog die Vrouediens, kategese, jeug-aksies, kleuterkerk, ens.  Verskeie sel- en Bybelstudiegroepe bestaan in die gemeente. Gereelde wyksbyeenkomste word gehou.

Die kerkgebou, wat op ’n groot erf (2,5 hektaar) in die hoofstraat (Hugenoteweg) van Franschhoek staan, dateer uit 1847 en is in 1968 volledig gerestoureer.   Die kerkgebou het ’n tradisionele kruisvormige vloerplan met ’n rietdak maar geen kerktoring.  Die kerkgebou het ’n indrukwekkende binnekant en ’n goeie orrel.  Die kerkgebou beskik oor ’n klankstelsel en ’n geslote-kring TV wat onder andere die moederskamer en Fleur de Lis (die ACVV-tehuis vir bejaardes) bedien.   ’n Dataprojektor en afstandbeheerde skerm laat die predikers toe om beeldmateriaal te vertoon, sonder dat die kerk se besonderde binnekant met “moderne tegnologie” ontsier word.

Die huidige pastorie is ’n baie groot huis (600 vierkante meter) en dit dateer uit 1927. ’n Deel van die pastorie word (per kerkraadsbesluit) verhuur aan verdienstelike lidmate en tans ook aan damesstudente in die gasvryheidsbedryf.

Die gemeente beskik oor ’n moderne kerksaal wat ook die kerkkantoor en kategese-lokale huisves.

Die Franschhoek-vallei is ’n gesogte toeriste-bestemming geleë in die pragtige Bergriviervallei.  Die dorp is omring deur berge wat soms in die winter met ’n ligte sneeukleed bedek is. Die vallei is bekend vir sy uitmuntende wyn, vrugte en wêreldgehalte verblyf en restaurante. Landbou en toerisme is die hoof ekonomiese aktiwiteit van die streek. Franschhoek is sowat 30 km vanaf Paarl en Stellenbosch en sowat 70 km vanaf Kaapstad. Besoek gerus die toerismekantoor se webblad.  Daar is ook ’n alternatiewe webblad met goeie foto’s van Franschhoek beskikbaar.

Die bevolking van die dorp en landelike gebied in die grense van die gemeente was in 2006 sowat 16 000 mense. Soos in baie ander plattelandse NG gemeentes is daar ook in die Franschhoek-vallei opvallende veranderings in die demografie wat direk sowel as indirek ’n impak op die gemeente het.   In die laaste paar jaar was daar byvoorbeeld ’n instroming van werksoekers in die vallei, hoofsaaklik Xhosa-sprekend, met gevolglike woningnood, groeiende plakkerskampe en werkloosheid.  Die plaasarbeiders (veral bruinmense) het grotendeels van die plase na Franschhoek Noord (Groendal) verhuis. Vermoënde buitelanders het reeds die vallei “ontdek” en besit heelwat plaasgrond en dorpserwe.

Franschhoek beskik oor ’n aantal supermarkte (soos Pick n Pay), talle luukse winkeltjies, die vier groot handelsbanke, ’n klein biblioteek, ’n polisiekantoor, ’n poskantoor, ’n skool (Hoërskool Franschhoek), ’n privaatskool, Bridge House, die reeds vermelde Hugenote Gedenkmuseum, die Hugenote Monument  en natuurlik verskeie uitmuntende restaurante, wynplase en ’n groot verskeidenheid toeriste-akkommodasie.   Naweke is die dorp normaalweg vol toeriste; dan is die hoofstraat raserig en parkeerplek skaars.  Van tyd tot tyd word toerisme-gedrewe feeste – die bekende kaasfees, sjampanjefees, Bastille-fees en oesfeeste in en naby die dorp gehou.  Die munisipale struktuur setel in Stellenbosch, maar Franschhoek se vlag – die Franse driekleur met ’n grys olifant op die wit baan – wapper nog vryelik in die dorp.  Franschhoek spog tans met twee koerante wat maandeliks verskyn:  “Franschhoek Tatler”  en “The Month

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan uit sowat 460 belydende lidmate en 100 dooplidmate.   Ongeveer  40% van die lidmate is ouer as 50 jaar maar die afgelope paar jaar was daar ’n verblydende groei in die aantal jong egpare, jong boere en werkende jongmense in die vallei.   Oor die afgelope paar dekades toon die gemeente ’n kwynende lidmaattal, maar dit lyk asof die lidmaattal nou gestabiliseer het.

Die finansiële gesondheid van die gemeente is bevredigend maar vereis nogtans  volgehoue aandag en vernuwende bestuur deur die kerkraad.

Geskikte groepbehuising vir selfversorgende bejaardes is ’n probleem in Franschhoek.   Die gemeente beskik oor een huis, Huis Fredagh, vir selfversorgende bejaardes, maar nog akkommodasie word beplan in samewerking met die plaaslike ACVV-tak.   Die ACVV bedryf ’n tehuis vir bejaardes (Fleur de Lis), wat langs die kerkgrond geleë is. Daar is noue samewerking tussen die gemeente en Fleur de Lis.

Die Franschhoek Hospice verrig belangrike werk onder die gemeenskap en daar is noue samewerking tussen die gemeente en die Franschhoek Hospice.   Daar word elke jaar ’n gesamentlike gedenkdiens in die NG kerkgebou gehou om almal in die distrik wat die voorafgaande jaar gesterf het, te gedenk. Hierdie diens, sowel as ’n spesiale diens vir toeriste met Kersfees, sommige begrafnisse en die meerderheid huweliksbevestigings vind in Engels plaas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: “Wanneer ons bid, dank ons God altyd vir almal van julle. Ons onthou voortdurend hoe julle geloof dade word, hoe hard julle liefde julle laat werk en hoe julle aanhou hoop op ons Here Jesus Christus. In ons gebede noem ons hierdie dinge voor God ons Vader. God het julle lief, broers en susters. Ons weet dat Hy julle uitgekies het, want die Goeie Nuus wat ons gebring het, het tot julle gekom, nie net met woorde nie, maar ook deur die krag van die Heilige Gees en met groot oortuiging. Julle weet mos hoe voorbeeldig ons optrede by julle was, en dít ter wille van julle. Julle het mense geword wat ons voorbeeld – en ook die Here s’n – volg, toe julle onder baie moeilike omstandighede die woord aangeneem het met ’n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Hierdeur het julle op julle beurt ’n voorbeeld vir al die gelowiges in Masedonië en Agaje geword,” ‭‭1 TESSALONISENSE‬ ‭1:2-7‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/1th.1.2-7.nlv

  Wanneer ons bid, dank ons God altyd vir almal van julle. Ons onthou voortdurend hoe julle geloof dade word, hoe hard julle liefde julle laat werk en hoe julle aanhou...

  Wanneer ons bid, dank ons God altyd vir almal van julle. Ons onthou voortdurend hoe julle geloof dade word, hoe hard julle liefde julle laat werk en hoe julle aanhou...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  16 hours ago

 • Padkos vir vandag: “Toe die Allerhoogste aan die nasies grondgebied toegeken het, het Hy die mensdom verdeel, en grense van volke bepaal volgens die aantal Israeliete. Want die volk Israel behoort aan die Here; Jakob is sy besondere eiendom. “Hy het hulle gevind in ’n woestyn, ’n leë land vol onaardse geluide. Hy het hulle omarm en hulle opgepas. Hy het hulle beskerm as sy kosbaarste besitting. Soos ’n arend haar kuikens grootmaak en bo-oor hulle sweef, so sprei Hy sy vlerke en vang en dra hulle op sy vlerke.” ‭‭DEUTERONOMIUM‬ ‭32:8-11‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/deu.32.8-11.nlv

  Toe die Allerhoogste aan die nasiesgrondgebied toegeken het, het Hy die mensdom verdeel, en grense van volke bepaal volgens die aantal Israeliete. Want die volk Israel...

  Toe die Allerhoogste aan die nasiesgrondgebied toegeken het, het Hy die mensdom verdeel, en grense van volke bepaal volgens die aantal Israeliete. Want die volk Israel...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  October 26

 • Padkos vir vandag: “Op daardie tydstip was dit die Fees van die Tempelwyding in Jerusalem. Dit was winter. Jesus het rondgestap in die tempelgebied, in die pilaargang van Salomo. Die Joodse leiers het toe ’n kring om Jesus gevorm en vir Hom gesê: “Hoe lank gaan jy ons nog aan ’n lyntjie hou? As jy die Messias is, sê dit vir ons padlangs.” Jesus het hulle geantwoord: “Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo My nie. My optrede is in die Naam van my Vader; hierdie dinge bevestig wie Ek is. Maar julle glo nie omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem; Ek ken hulle en hulle volg My. Ek sal ook die ewige lewe aan hulle gee, en hulle sal so nimmer as te nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand steel nie. My Vader, wat hulle aan My gegee het, is magtiger as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader steel nie. Ek en die Vader is één.”” ‭‭JOHANNES‬ ‭10:22-30‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/jhn.10.22-30.nlv

  Op daardie tydstip was dit die Fees van die Tempelwyding in Jerusalem. Dit was winter. Jesus het rondgestap in die tempelgebied, in die pilaargang van Salomo. Die...

  Op daardie tydstip was dit die Fees van die Tempelwyding in Jerusalem. Dit was winter. Jesus het rondgestap in die tempelgebied, in die pilaargang van Salomo. Die...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  October 25

 • Padkos vir vandag: “Daar het toe ’n wedywering onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Jesus het egter gereageer: “Die konings van die nasies heers oor hulle, en dié wat gesag oor hulle uitoefen, laat noem hulleself weldoeners. “By julle moet dit egter nie só gaan nie, maar die belangrikste een onder julle moet wees soos die geringste, en die een wat leiding gee, soos een wat dien. Wie is die belangrikste: die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Dit is tog hy wat aan tafel is. Ek is egter in julle midde soos een wat dien.” ‭‭LUKAS‬ ‭22:24-27‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/luk.22.24-27.nlv

  Daar het toe ’n wedywering onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Jesus het egter gereageer: “Die konings van die nasies heers...

  Daar het toe ’n wedywering onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Jesus het egter gereageer: “Die konings van die nasies heers...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  October 21

 • Padkos vir vandag: “Ons het dan nou ’n groot Hoofpriester wat deur die hemele beweeg het, Jesus die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aangaande hierdie Jesus vashou. Hierdie Hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want Hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar Hy het nie voor die sonde geswig nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.” ‭‭HEBREËRS‬ ‭4:14-16‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/heb.4.14-16.nlv

  Ons het dan nou ’n groot Hoofpriester wat deur die hemele beweeg het, Jesus die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aangaande hierdie Jesus...

  Ons het dan nou ’n groot Hoofpriester wat deur die hemele beweeg het, Jesus die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aangaande hierdie Jesus...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  October 19

Kalender

October 2016
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Categories

Archives

wordpress stats plugin