Gebruik jou tyd beter

- deur Stephan Joubert – ekerk Ek lees iewers dat as jy 70 jaar oud word, dan sou jy jou lewensjare as volg gebruik het: 23 jaar lank geslaap 14 jaar gewerk 8 jaar voor die TV 6 jaar geëet 4 jaar op reis 4 jaar in gesprekke 1 jaar gewy aan leeswerk. O ja, as jy elke Sondag kerk toe gegaan …Read more »

 Table Mountain Challenge Prayer event

Die Belydenis van Belhar

  Die Belydenis van Belhar   Agtergrond Die Belydenis van Belhar (B Belhar) is in 1982 in konsepvorm deur die Sinode van die Ned geref Sendingkerk (NGSK) goedgekeur en in 1986 in finale vorm as belydenisskrif van die kerk aanvaar.   Die agtergrond vir die B Belhar lê in sterk besluite teen die Nasionale Party regering se beleid van apartheid, …Read more »

Queen Sophia Uitreik

‘n Span van ons kerk was op ’n uitreik na Queen Sophia in Namibie. Baie dankie vir al julle harde werk. Ons weet julle het baie harte bly gemaak deur die projekte wat julle gedoen het en ook die skenkings wat julle saamgeneem het. Mag julle in die dae wat kom die seën van die Here ontvang en sien op die werk wat julle …Read more »

Hemelvaart

Vandag is Hemelvaartdag. ‘n Besondere dag in die geskiedenis van die Christendom. ‘n Dag van hoop vir dié wat onwrikbaar glo. ‘n Aanstoot vir die ongelowige. ‘n Dag wat vra dat ons God op Sy Woord moet neem. Glo jy werklik dat die Hemelvaart plaasgevind het? Kan jy onvoorwaardelik aanvaar dat dit werklik gebeur het? Luk 24:44-53 Daarna sê Hy …Read more »

Raak bekend daar waar dit regtig saakmaak

Raak bekend daar waar dit regtig saakmaak deur Stephan Joubert (eKerk) Lyk my, elke tweede Facebook bladsy of Youtube video handel deesdae oor indiwidue wat voor aankomende treine verbyhardloop, oor geboue probeer spring met motorfietse, en wat nog alles. Mense vang die vreemdste dinge aan en plaas dit op sosiale media. Daarom verbaas dit my nie dat ’n onlangse studie …Read more »

Program vir die week

Woendag 16 April 19:00 Omgeegroepe Biduur Trinity Kerk  Donderdag 17 April  19:00 Laaste Avondmaal Nagmaal   Vrydag 18 April Goeie Vrydag 7:30 Optog van die kruis.  Begin en eindig by  Lords Acre 12:00 Diens: Trinity Kerk   Sondag 20 April Paasfees 07:00 Paaswaak – NGK Tuin 09:30 Erediens – Ds Peet Bester Kollekte: Jeug Wyk C Marian Robertson Madeleine Victor 10:00 Nagmaal …Read more »

Paasfees 2014

Paasfees 2014 Die volgende dienste vind plaas: Woensdag 16 April: 19:00 Prayer Service, Biduur Plek: Trinity Church. Donderdag 17 April 19:00 NGK Laaste Avondmaal Nagmaal Last Supper Communion Plek: NG Kerk “Es ist vollbracht,” uit Bach se  Johannes-Passie (1723) uitgevoer deur  Minette du Toit-Pearce (alt), Dalena Roux (tjello) en  Felicity Grové (orrel). Goeie Vrydag 18  April 8:00 Optog van die …Read more »

PALM-SONDAG tot PAAS-SONDAG

PALM-SONDAG tot PAAS-SONDAG Tussen hierdie twee Sondae strek die Groot Lydensweek moeisaam uit. Ons herdenk die diepte van Jesus se lyding, maar, gelukkig … en genadiglik, kom die son oor Paassondag op en kan ons met verstom-ming die lewende teenwoordigheid van God vier met dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het (Ef 1:19).

Wat ‘n verantwoordelikheid om oor God se handewerk te heers!

Wat ‘n verantwoordelikheid om oor God se handewerk te heers! “U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp …” – Psalm 8:7. Hoe groot is die heerlikheid van God oor die hele aarde – en in die sterrehemel. Ek weet nie hoe lief jy vir die veld en die sterre is nie. …Read more »

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: MATTEUS 28:16-20 NLV Die elf dissipels het toe na Galilea gegaan, na die berg soos Jesus hulle beveel het. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir sy dissipels: “God het die volle mag oor hemel en aarde aan My toevertrou. Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.”

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  6 hours ago

 • Padkos vir vandag: JOHANNES 15:18-27 NLV “As die wêreld julle haat, weet net dat hy My voor julle reeds gehaat het. As julle uit die wêreld ontstaan het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie uit die wêreld ontstaan het nie, maar Ek julle uitgekies het uit die wêreld – daarom haat die wêreld julle. “Onthou wat Ek vir julle gesê het: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. Aangesien hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Aangesien hulle my boodskap ter harte geneem het, sal hulle julle s’n ook ter harte neem. Hulle sal al daardie dinge aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle Hom wat My gestuur het nie ken nie. As Ek nie gekom het en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuld gehad het nie, maar nou het hulle nie ’n verskoning vir hulle sonde nie. Die een wat My haat, haat ook die Vader. As Ek nie onder hulle die werke gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle dit reeds gesien en tog het hulle My en my Vader gehaat. “Die uitspraak wat in hulle wet opgeskryf is, moet vervul word: ‘Hulle het My sonder rede gehaat.’ “Wanneer die Raadgewer kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader af uitgaan, sal Hy oor My in die openbaar getuienis aflê. Julle moet ook aanhou getuig omdat julle reg van die begin af saam met My is.”

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  May 29

 • Tafelgesprekke vir mans - moreoggend @ 6:30 in die konsistorie

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  May 28

 • Padkos vir vandag: MARKUS 13:5-13 NLV Jesus het geantwoord: “Wees versigtig dat niemand julle op ’n dwaalspoor bring nie. Baie mense sal in my Naam met die aanspraak kom: ‘Ek is die Messias,’ en hulle sal baie op ’n dwaalspoor bring. Wanneer julle van oorloë hoor, hier naby en daar ver, moenie paniekerig word nie. Hierdie dinge is bestem om te gebeur, maar die einde sal nog nie dadelik daarna kom nie. Nasies en koninkryke sal teen mekaar oorlog verklaar. Daar sal wydverspreide aardbewings wees; daar sal hongersnood wees. Hierdie dinge sal nog maar net die begin van die swaarkry wees. “Wees op julle hoede! Hulle sal julle aan die howe uitlewer. Julle sal in die sinagoges geslaan word. En julle sal voor goewerneurs en konings verskyn omdat julle my volgelinge is. Dit sal vir julle ’n geleentheid wees om voor hulle van My te getuig. Ja, die Goeie Nuus moet eers verkondig word aan al die nasies. Maar wanneer hulle julle voor die owerhede bring, moet julle julle nie bekommer oor wat julle ter verdediging sal sê nie. Sê maar net wat God in daardie uur vir julle sal gee om te sê. Julle sal wel die woorde uitspreek, maar eintlik is dit die Heilige Gees wat deur julle praat. “Die een broer sal die ander een oorgee om doodgemaak te word en ’n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers optree en so hulle dood veroorsaak. Julle sal deur almal gehaat word omdat julle mý mense is. Maar elkeen wat enduit volhard, sal verlos word.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  May 28

 • Padkos vir vandag: 1 TIMOTEUS 2:1-8 NLV Eerstens spoor ek jou aan om vir alle mense te bid met smeking, voorbidding en danksegging. Bid só vir konings en alle ander in gesagsposisies sodat ons in vrede en rustigheid, toewyding en eerbaarheid kan lewe. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, want Hy wil dat almal verlos word en die waarheid verstaan. Want daar is net een God en een Middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens Christus Jesus. Hy het sy lewe gegee om vryheid vir elkeen te koop. Dit is die boodskap wat God aan die wêreld gegee het op die bestemde tyd. En ek is gekies – dit is die absolute waarheid – as ’n prediker en apostel om die nie-Joodse nasies te onderrig in geloof en waarheid. Waar julle ook al vergader, wil ek hê mans moet bid met hulle hande opgehef na God, vry van woede en twis.

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  May 27

Kalender

May 2015
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Categories

Archives

wordpress stats plugin