Ons Kerk

Agtergrond

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan sedert 1843 en het sy wortels in die vestiging van die Franse Hugenote in die vallei in 1688. Die Hugenote Gedenkmuseum en die Hugenote Monument is op die dorp.

Daar is net een leraar in die gemeente, nadat prof Pieter Coertzen op 20 April 2008 as tweede leraar afgetree het.  Prof Coertzen was ’n dosent aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie, maar gekoppel aan die NG Gemeente Franschhoek. Daarbenewens beskik die gemeente oor ’n skriba, ’n koster, ’n skoonmaker en twee terreinwerkers. Die gemeente se orrelis is mev Felicity Grové. Die gemeente het twee begraafplase: een is die historiese kerkhof naby die kerkgebou en die ander een is naby die Hugenote Monument.  Dit word ook dikwels die “Hugenote Begraafplaas” genoem vanweë die groot aantal Hugenote wat daar begrawe is.

Die Kerkraad bestaan uit 14 wyke met 15 ouderlinge en 12 diakens.   Sommige is plaaswyke (pruime, pere, perskes, sitrus, wyndruiwe, olywe, Proteas, ensovoorts word verbou). Benewens die Kerkraad se onderskeie kommissies is daar nog die Vrouediens, kategese, jeug-aksies, kleuterkerk, ens.  Verskeie sel- en Bybelstudiegroepe bestaan in die gemeente. Gereelde wyksbyeenkomste word gehou.

Die kerkgebou, wat op ’n groot erf (2,5 hektaar) in die hoofstraat (Hugenoteweg) van Franschhoek staan, dateer uit 1847 en is in 1968 volledig gerestoureer.   Die kerkgebou het ’n tradisionele kruisvormige vloerplan met ’n rietdak maar geen kerktoring.  Die kerkgebou het ’n indrukwekkende binnekant en ’n goeie orrel.  Die kerkgebou beskik oor ’n klankstelsel en ’n geslote-kring TV wat onder andere die moederskamer en Fleur de Lis (die ACVV-tehuis vir bejaardes) bedien.   ’n Dataprojektor en afstandbeheerde skerm laat die predikers toe om beeldmateriaal te vertoon, sonder dat die kerk se besonderde binnekant met “moderne tegnologie” ontsier word.

Die huidige pastorie is ’n baie groot huis (600 vierkante meter) en dit dateer uit 1927. ’n Deel van die pastorie word (per kerkraadsbesluit) verhuur aan verdienstelike lidmate en tans ook aan damesstudente in die gasvryheidsbedryf.

Die gemeente beskik oor ’n moderne kerksaal wat ook die kerkkantoor en kategese-lokale huisves.

Die Franschhoek-vallei is ’n gesogte toeriste-bestemming geleë in die pragtige Bergriviervallei.  Die dorp is omring deur berge wat soms in die winter met ’n ligte sneeukleed bedek is. Die vallei is bekend vir sy uitmuntende wyn, vrugte en wêreldgehalte verblyf en restaurante. Landbou en toerisme is die hoof ekonomiese aktiwiteit van die streek. Franschhoek is sowat 30 km vanaf Paarl en Stellenbosch en sowat 70 km vanaf Kaapstad. Besoek gerus die toerismekantoor se webblad.  Daar is ook ’n alternatiewe webblad met goeie foto’s van Franschhoek beskikbaar.

Die bevolking van die dorp en landelike gebied in die grense van die gemeente was in 2006 sowat 16 000 mense. Soos in baie ander plattelandse NG gemeentes is daar ook in die Franschhoek-vallei opvallende veranderings in die demografie wat direk sowel as indirek ’n impak op die gemeente het.   In die laaste paar jaar was daar byvoorbeeld ’n instroming van werksoekers in die vallei, hoofsaaklik Xhosa-sprekend, met gevolglike woningnood, groeiende plakkerskampe en werkloosheid.  Die plaasarbeiders (veral bruinmense) het grotendeels van die plase na Franschhoek Noord (Groendal) verhuis. Vermoënde buitelanders het reeds die vallei “ontdek” en besit heelwat plaasgrond en dorpserwe.

Franschhoek beskik oor ’n aantal supermarkte (soos Pick n Pay), talle luukse winkeltjies, die vier groot handelsbanke, ’n klein biblioteek, ’n polisiekantoor, ’n poskantoor, ’n skool (Hoërskool Franschhoek), ’n privaatskool, Bridge House, die reeds vermelde Hugenote Gedenkmuseum, die Hugenote Monument  en natuurlik verskeie uitmuntende restaurante, wynplase en ’n groot verskeidenheid toeriste-akkommodasie.   Naweke is die dorp normaalweg vol toeriste; dan is die hoofstraat raserig en parkeerplek skaars.  Van tyd tot tyd word toerisme-gedrewe feeste – die bekende kaasfees, sjampanjefees, Bastille-fees en oesfeeste in en naby die dorp gehou.  Die munisipale struktuur setel in Stellenbosch, maar Franschhoek se vlag – die Franse driekleur met ’n grys olifant op die wit baan – wapper nog vryelik in die dorp.  Franschhoek spog tans met twee koerante wat maandeliks verskyn:  “Franschhoek Tatler”  en “The Month

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan uit sowat 460 belydende lidmate en 100 dooplidmate.   Ongeveer  40% van die lidmate is ouer as 50 jaar maar die afgelope paar jaar was daar ’n verblydende groei in die aantal jong egpare, jong boere en werkende jongmense in die vallei.   Oor die afgelope paar dekades toon die gemeente ’n kwynende lidmaattal, maar dit lyk asof die lidmaattal nou gestabiliseer het.

Die finansiële gesondheid van die gemeente is bevredigend maar vereis nogtans  volgehoue aandag en vernuwende bestuur deur die kerkraad.

Geskikte groepbehuising vir selfversorgende bejaardes is ’n probleem in Franschhoek.   Die gemeente beskik oor een huis, Huis Fredagh, vir selfversorgende bejaardes, maar nog akkommodasie word beplan in samewerking met die plaaslike ACVV-tak.   Die ACVV bedryf ’n tehuis vir bejaardes (Fleur de Lis), wat langs die kerkgrond geleë is. Daar is noue samewerking tussen die gemeente en Fleur de Lis.

Die Franschhoek Hospice verrig belangrike werk onder die gemeenskap en daar is noue samewerking tussen die gemeente en die Franschhoek Hospice.   Daar word elke jaar ’n gesamentlike gedenkdiens in die NG kerkgebou gehou om almal in die distrik wat die voorafgaande jaar gesterf het, te gedenk. Hierdie diens, sowel as ’n spesiale diens vir toeriste met Kersfees, sommige begrafnisse en die meerderheid huweliksbevestigings vind in Engels plaas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: “Luister na my gebed, Here! Hoor tog my smeekgebede. Antwoord my, want U is getrou en regverdig. Moenie ’n regsgeding teen u dienaar begin nie, want niemand wat lewe, is voor U onskuldig nie. My vyand agtervolg my, vertrap my teen die grond, hy laat my in duisternis lewe soos dié wat lankal dood is. Ek het moed verloor; ek is stomgeslaan. Ek dink aan die dae, lank gelede. Ek peins oor al u dade, ek oordink die werke van u hande. Ek strek my hande uit na U. Ek dors na U soos ’n verdorde land. Sela Antwoord my tog gou, Here, want ek het moed verloor. Moenie U vir my verberg nie, anders word ek soos dié wat sterf. Laat ek in die oggend hoor van u onfeilbare liefde, want ek vertrou op U. Wys my die pad waarop ek moet loop, want tot U rig ek my gebed. Bevry my van my vyande, Here, want ek skuil by U. Leer my om u wil te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei op ’n pad wat gelyk is. Here, laat my lewe ter wille van u Naam; lei my uit my nood, want U is regverdig. Vernietig my vyande ooreenkomstig u trou; laat al my teenstanders omkom, want ek is u dienaar.” ‭‭PSALMS‬ ‭143:1-12‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/psa.143.1-12.nlv

  Luister na my gebed, Here!Hoor tog my smeekgebede.Antwoord my, want U is getrouen regverdig.Moenie ’n regsgedingteen u dienaar begin nie,want niemand wat lewe,is voor...

  Luister na my gebed, Here!Hoor tog my smeekgebede.Antwoord my, want U is getrouen regverdig.Moenie ’n regsgedingteen u dienaar begin nie,want niemand wat lewe,is voor...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  2 hours ago

 • Padkos vir vandag: “Tollenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister. Fariseërs en wetskenners het beswaar gemaak dat Hy met veragtelike mense geassosieer het – en selfs saam met hulle geëet het! Jesus het toe hierdie gelykenis vertel: “As jy 100 skape het en een het verdwaal en verlore geraak, sal jy nie die 99 ander net daar laat staan en die een gaan soek tot jy hom kry nie? En dan sal jy hom met blydskap op jou skouers huis toe dra. Wanneer jy tuis is, sal jy jou vriende en bure roep om saam bly te wees omdat jy jou verlore skaap gevind het. Net so sal die hemel blyer wees oor een sondaar wat tot inkeer kom as oor 99 ander wat regverdig is en nie nodig het om tot inkeer te kom nie!”” ��LUKAS� �15:1-7� �NLV�� http://bible.com/117/luk.15.1-7.nlv

  Tollenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister. Fariseërs en wetskenners het beswaar gemaak dat Hy met veragtelike mense geassosieer het –...

  Tollenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister. Fariseërs en wetskenners het beswaar gemaak dat Hy met veragtelike mense geassosieer het –...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  August 23

 • Padkos vir vandag: “Elke keer as iemand hom na die Here toe draai, verwyder Hy die sluier. Die “Here” dui hier op “die Gees” en waar die Gees van die Here is, heers daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met ’n heerlikheid wat steeds toeneem namate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee.” ��2 KORINTIËRS� �3:16-18� �NLV�� http://bible.com/117/2co.3.16-18.nlv

  Elke keer as iemand hom na die Here toe draai, verwyder Hy die sluier. Die “Here” dui hier op “die Gees” en waar die Gees van die Here is, heers daar vryheid. Ons...

  Elke keer as iemand hom na die Here toe draai, verwyder Hy die sluier. Die “Here” dui hier op “die Gees” en waar die Gees van die Here is, heers daar vryheid. Ons...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  August 19

 • Padkos vir vandag: “Daarom sê ek met God se gesag: Moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Wat hulle uitdink, is niksseggend; hulle verstand is verduister. Omdat hulle onkundig is en onwillig is om tot bekering te kom, ken hulle nie die lewe wat God gee nie. Omdat hulle nie omgee vir wat reg of verkeerd is nie, gee hulle hulleself oor aan losbandigheid, en beoefen so gretiglik elke vorm van onreinheid. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie! Julle het tog van Hom gehoor. Julle het tog aangaande Homonderrig ontvang volgens die waarheid wat daar by Jesus is. Julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer, naamlik dat julle, wat julle vroeëre leefstyl betref, die ou, sondige mens soos vuil klere moet uittrek. Bedrieglike begeertes laat hierdie mens te gronde gaan. Julle moet op ’n nuwe, geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is: iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan Hom toegewy is. Daarom moet julle die leuen aflê en die waarheid teenoor mekaar praat. Ons is tog lede van dieselfde liggaam. Moenie sondig as jy kwaad word nie. Moenie tot die aand toe kwaad bly, en die duiwel so ’n houvas gee nie. Die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik sodat hy iets kan hê om met mense in nood te deel. Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om dié wat luister, te bevoordeel. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het.” EFESIËRS 4:17-32 NLV http://bible.com/117/eph.4.17-32.nlv

  Daarom sê ek met God se gesag: Moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Wat hulle uitdink, is niksseggend; hulle verstand is verduister. Omdat hulle onkundig is en...

  Daarom sê ek met God se gesag: Moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Wat hulle uitdink, is niksseggend; hulle verstand is verduister. Omdat hulle onkundig is en...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  August 18

 • Padkos vir vandag: “Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en nog ander vry mense. Maar ons is almal gedoop sodat ons nou die een liggaam van Christus is. En ons is almal van die een Gees deurdrenk. Ja, die liggaam bestaan nie net uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê: “Omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie,” maak dit hom tog nie minder deel van die liggaam nie. En as die oor sou sê: “Omdat ek maar net ’n oor is en nie ’n oog nie, is ek nie deel van die liggaam nie,” maak dit hom tog geensins minder deel van die liggaam nie. Veronderstel ’n mens se hele liggaam sou uit ’n oog bestaan – hoe sal jy dan hoor? Of as jou hele liggaam net een groot oor sou wees – hoe sou jy enigiets kon ruik? Maar nou het God dit so beskik dat daar verskillende ledemate sal wees en dat elkeen van hulle sy eie plek in die liggaam sal hê, soos Hy dit goedvind. As alles net een ledemaat was, dan sou daar mos geen liggaam kon wees nie! Ja, daar is baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek kan sonder jou klaarkom” nie. En op sy beurt kan die kop nie vir die voete sê: “Ek kan sonder julle klaarkom” nie. Om die waarheid te sê, juis daardie liggaamsdele wat vir ons onbelangrik lyk, is des te meer noodsaaklik. En die dele van ons liggaam wat ons as minder eervol beskou, beklee ons met groter sorg. Op hierdie manier beskerm ons daardie dele waarvoor ons skaam is, vir die oë van ander, terwyl ons ander lede dit nie nodig het nie. God het dus ons liggaam so kunstig saamgestel dat daardie liggaamsdele wat eer kortkom, juis dubbele eer kry. Gevolglik heers daar harmonie in ons liggaam en al die liggaamsdele sorg saam vir mekaar. As een ledemaat swaarkry, kry al die ledemate saam swaar, en as een ledemaat vereer word, juig al die lede saam. Julle is Christus se liggaam en elkeen van julle is ’n noodsaaklike liggaamsdeel. Hier volg nou ’n lys van sommige van die “liggaamsdele” wat God aan sy gemeente gegee het: eerstens die apostels, tweedens die profete, derdens dié wat onderrig gee, dan dié wat wonders doen, dié met gawes van genesing, dié wat ander ondersteun, dié wat leiding gee, dié wat in tale praat. Ons is mos nie almal apostels nie. Ons is nie almal profete nie. Ons het nie almal die gawe om onderrig te gee nie. Ons het nie almal die vermoë om wonders te verrig nie. Ons het nie almal gawes van genesing nie. Ons kan nie almal in tale praat nie. Ons kan nie almal tale uitlê nie.” 1 KORINTIËRS 12:12-30 NLV http://bible.com/117/1co.12.12-30.nlv

  Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander...

  Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander...

  Posted By NG Kerk Franschhoek

  August 17

Kalender

August 2016
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Categories

Archives

wordpress stats plugin