Ons Kerk

Agtergrond

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan sedert 1843 en het sy wortels in die vestiging van die Franse Hugenote in die vallei in 1688. Die Hugenote Gedenkmuseum en die Hugenote Monument is op die dorp.

Daar is net een leraar in die gemeente, nadat prof Pieter Coertzen op 20 April 2008 as tweede leraar afgetree het.  Prof Coertzen was ’n dosent aan die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie, maar gekoppel aan die NG Gemeente Franschhoek. Daarbenewens beskik die gemeente oor ’n skriba, ’n koster, ’n skoonmaker en twee terreinwerkers. Die gemeente se orrelis is mev Felicity Grové. Die gemeente het twee begraafplase: een is die historiese kerkhof naby die kerkgebou en die ander een is naby die Hugenote Monument.  Dit word ook dikwels die “Hugenote Begraafplaas” genoem vanweë die groot aantal Hugenote wat daar begrawe is.

Die Kerkraad bestaan uit 14 wyke met 15 ouderlinge en 12 diakens.   Sommige is plaaswyke (pruime, pere, perskes, sitrus, wyndruiwe, olywe, Proteas, ensovoorts word verbou). Benewens die Kerkraad se onderskeie kommissies is daar nog die Vrouediens, kategese, jeug-aksies, kleuterkerk, ens.  Verskeie sel- en Bybelstudiegroepe bestaan in die gemeente. Gereelde wyksbyeenkomste word gehou.

Die kerkgebou, wat op ’n groot erf (2,5 hektaar) in die hoofstraat (Hugenoteweg) van Franschhoek staan, dateer uit 1847 en is in 1968 volledig gerestoureer.   Die kerkgebou het ’n tradisionele kruisvormige vloerplan met ’n rietdak maar geen kerktoring.  Die kerkgebou het ’n indrukwekkende binnekant en ’n goeie orrel.  Die kerkgebou beskik oor ’n klankstelsel en ’n geslote-kring TV wat onder andere die moederskamer en Fleur de Lis (die ACVV-tehuis vir bejaardes) bedien.   ’n Dataprojektor en afstandbeheerde skerm laat die predikers toe om beeldmateriaal te vertoon, sonder dat die kerk se besonderde binnekant met “moderne tegnologie” ontsier word.

Die huidige pastorie is ’n baie groot huis (600 vierkante meter) en dit dateer uit 1927. ’n Deel van die pastorie word (per kerkraadsbesluit) verhuur aan verdienstelike lidmate en tans ook aan damesstudente in die gasvryheidsbedryf.

Die gemeente beskik oor ’n moderne kerksaal wat ook die kerkkantoor en kategese-lokale huisves.

Die Franschhoek-vallei is ’n gesogte toeriste-bestemming geleë in die pragtige Bergriviervallei.  Die dorp is omring deur berge wat soms in die winter met ’n ligte sneeukleed bedek is. Die vallei is bekend vir sy uitmuntende wyn, vrugte en wêreldgehalte verblyf en restaurante. Landbou en toerisme is die hoof ekonomiese aktiwiteit van die streek. Franschhoek is sowat 30 km vanaf Paarl en Stellenbosch en sowat 70 km vanaf Kaapstad. Besoek gerus die toerismekantoor se webblad.  Daar is ook ’n alternatiewe webblad met goeie foto’s van Franschhoek beskikbaar.

Die bevolking van die dorp en landelike gebied in die grense van die gemeente was in 2006 sowat 16 000 mense. Soos in baie ander plattelandse NG gemeentes is daar ook in die Franschhoek-vallei opvallende veranderings in die demografie wat direk sowel as indirek ’n impak op die gemeente het.   In die laaste paar jaar was daar byvoorbeeld ’n instroming van werksoekers in die vallei, hoofsaaklik Xhosa-sprekend, met gevolglike woningnood, groeiende plakkerskampe en werkloosheid.  Die plaasarbeiders (veral bruinmense) het grotendeels van die plase na Franschhoek Noord (Groendal) verhuis. Vermoënde buitelanders het reeds die vallei “ontdek” en besit heelwat plaasgrond en dorpserwe.

Franschhoek beskik oor ’n aantal supermarkte (soos Pick n Pay), talle luukse winkeltjies, die vier groot handelsbanke, ’n klein biblioteek, ’n polisiekantoor, ’n poskantoor, ’n skool (Hoërskool Franschhoek), ’n privaatskool, Bridge House, die reeds vermelde Hugenote Gedenkmuseum, die Hugenote Monument  en natuurlik verskeie uitmuntende restaurante, wynplase en ’n groot verskeidenheid toeriste-akkommodasie.   Naweke is die dorp normaalweg vol toeriste; dan is die hoofstraat raserig en parkeerplek skaars.  Van tyd tot tyd word toerisme-gedrewe feeste – die bekende kaasfees, sjampanjefees, Bastille-fees en oesfeeste in en naby die dorp gehou.  Die munisipale struktuur setel in Stellenbosch, maar Franschhoek se vlag – die Franse driekleur met ’n grys olifant op die wit baan – wapper nog vryelik in die dorp.  Franschhoek spog tans met twee koerante wat maandeliks verskyn:  “Franschhoek Tatler”  en “The Month

Die NG Gemeente Franschhoek bestaan uit sowat 460 belydende lidmate en 100 dooplidmate.   Ongeveer  40% van die lidmate is ouer as 50 jaar maar die afgelope paar jaar was daar ’n verblydende groei in die aantal jong egpare, jong boere en werkende jongmense in die vallei.   Oor die afgelope paar dekades toon die gemeente ’n kwynende lidmaattal, maar dit lyk asof die lidmaattal nou gestabiliseer het.

Die finansiële gesondheid van die gemeente is bevredigend maar vereis nogtans  volgehoue aandag en vernuwende bestuur deur die kerkraad.

Geskikte groepbehuising vir selfversorgende bejaardes is ’n probleem in Franschhoek.   Die gemeente beskik oor een huis, Huis Fredagh, vir selfversorgende bejaardes, maar nog akkommodasie word beplan in samewerking met die plaaslike ACVV-tak.   Die ACVV bedryf ’n tehuis vir bejaardes (Fleur de Lis), wat langs die kerkgrond geleë is. Daar is noue samewerking tussen die gemeente en Fleur de Lis.

Die Franschhoek Hospice verrig belangrike werk onder die gemeenskap en daar is noue samewerking tussen die gemeente en die Franschhoek Hospice.   Daar word elke jaar ’n gesamentlike gedenkdiens in die NG kerkgebou gehou om almal in die distrik wat die voorafgaande jaar gesterf het, te gedenk. Hierdie diens, sowel as ’n spesiale diens vir toeriste met Kersfees, sommige begrafnisse en die meerderheid huweliksbevestigings vind in Engels plaas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: ““Luister, hemele, ek wil praat! Luister, aarde, na die woorde wat ek sê! Wat ek jou leer, is soos reën op jou, my woorde soos dou. My woorde is soos fyn reën op jong gras, soos sagte reënbuie op plante. Ek wil die Naam verkondig van die Here. Prys die grootheid van ons God! Hy is die Rots; sy werk is volmaak. Alles wat Hy doen, is reg. Hy is ’n getroue God, sonder enige onreg. Hy is regverdig en betroubaar!” ‭‭DEUTERONOMIUM‬ ‭32:1-4‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/deu.32.1-4.nlv ““Listen, O heavens, and I will speak! Hear, O earth, the words that I say! Let my teaching fall on you like rain; let my speech settle like dew. Let my words fall like rain on tender grass, like gentle showers on young plants. I will proclaim the name of the Lord; how glorious is our God! He is the Rock; his deeds are perfect. Everything he does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong; how just and upright he is!” ‭‭Deuteronomy‬ ‭32:1-4‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/deu.32.1-4.nlt

  ago

 • Padkos vir vandag: “Hier begin die Goeie Nuus aangaande Jesus Christus, die Seun van God. In die boek van die profeet Jesaja staan geskryf: “Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Hy is ’n stem wat uitroep in die woestyn: ‘Kry die Here se pad gereed. Maak vir Hom ’n hoofweg.’” Hierdie boodskapper was Johannes die Doper. Hy het in die woestyn opgetree en gepreek dat die mense hulle moes laat doop as teken dat hulle tot inkeer gekom het en so vergifnis van sonde ontvang het. Skares mense van Jerusalem en van oor die hele Judea het na Johannes toe gekom, en nadat hulle hulle sondes bely het, het hy hulle in die Jordaanrivier gedoop. Johannes se klere was van kameelhaar en hy het ’n leerbelt om sy middel gedra. Hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het aangekondig: “Daar kom Iemand ná my wat belangriker is as ek – soveel belangriker dat ek nie eers werd is om soos ’n slaaf te buk en sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.” Ongeveer daardie tyd het Jesus van Nasaret in Galilea af gekom en is Hy deur Johannes in die Jordaanrivier gedoop. Dadelik toe Jesus uit die water opstaan, sien Hy hoe die hemel oopgaan en die Heilige Gees soos ’n duif na Hom toe afkom. En ’n stem uit die hemel het gesê: “Jy is my geliefde Seun. Jy is ’n kind so na my hart.” Dadelik hierna het die Heilige Gees Jesus na die woestyn laat gaan. Hy was daar vir 40 dae terwyl Hy deur Satan versoek is. Hy was daar saam met die wilde diere, en engele het Hom versorg. Later, nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe gegaan om God se Goeie Nuus aan te kondig. Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin! Kom tot inkeer en glo die Goeie Nuus!”” ‭‭MARKUS‬ ‭1:1-15‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/mrk.1.1-15.nlv “This is the Good News about Jesus the Messiah, the Son of God. It began just as the prophet Isaiah had written: “Look, I am sending my messenger ahead of you, and he will prepare your way. He is a voice shouting in the wilderness, ‘Prepare the way for the Lord’s coming! Clear the road for him!’ ” This messenger was John the Baptist. He was in the wilderness and preached that people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven. All of Judea, including all the people of Jerusalem, went out to see and hear John. And when they confessed their sins, he baptized them in the Jordan River. His clothes were woven from coarse camel hair, and he wore a leather belt around his waist. For food he ate locusts and wild honey. John announced: “Someone is coming soon who is greater than I am—so much greater that I’m not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit!” One day Jesus came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him like a dove. And a voice from heaven said, “You are my dearly loved Son, and you bring me great joy.” The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness, where he was tempted by Satan for forty days. He was out among the wild animals, and angels took care of him. Later on, after John was arrested, Jesus went into Galilee, where he preached God’s Good News. “The time promised by God has come at last!” he announced. “The Kingdom of God is near! Repent of your sins and believe the Good News!”” ‭‭Mark‬ ‭1:1-15‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/mrk.1.1-15.nlt

  23 hours ago

 • Padkos vir vandag: “Nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op ’n stil plek gaan bid. Later het Simon en die ander mense by hom agter Jesus aan gegaan en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom: “Almal vra na U.” Jesus het egter geantwoord: “Ons moet ook nog verder gaan na die omliggende dorpe sodat Ek ook daar kan preek. Dit is immers waarvoor Ek gekom het.” So het Hy dan deur die hele Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedryf.” ‭‭MARKUS‬ ‭1:35-39‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/mrk.1.35-39.nlv “Before daybreak the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Later Simon and the others went out to find him. When they found him, they said, “Everyone is looking for you.” But Jesus replied, “We must go on to other towns as well, and I will preach to them, too. That is why I came.” So he traveled throughout the region of Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons.” ‭‭Mark‬ ‭1:35-39‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/mrk.1.35-39.nlt

  February 17

 • 2 Maart is dit ons jaarlikse Dankfees en ons nooi almal uit na hierdie aand van feestelikheid. Hoop om jou te sien!!

  February 16

 • Padkos vir vandag: “Nadat God hom verwyder het, het Hy Dawid vir hulle as koning voorsien. Van hom het God getuig: ‘Ek het Dawid, seun van Isai, gekry; hy is ’n man na my hart. Hy sal alles doen wat Ek wil hê.’ “Uit hierdie man se nageslag het God die beloofde Verlosser vir Israel, Jesus, laat voortkom! Voor sy koms het Johannes die bekeringsdoop aan die hele volk Israel verkondig. En toe Johannes aan die einde van sy bediening gekom het, het hy gesê: ‘Dink julle miskien ek is die Messias? Nee, ek is nie! Die Messias kom ná my. Ek is selfs nie werd om sy sandale los te maak nie.’ “Geagte volksgenote, seuns uit die geslag van Abraham, en julle ander wat vir God ontsag het, aan óns het God die boodskap van hierdie verlossing gestuur!” ‭‭HANDELINGE‬ ‭13:22-26‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/act.13.22-26.nlv “But God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, ‘I have found David son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do.’ “And it is one of King David’s descendants, Jesus, who is God’s promised Savior of Israel! Before he came, John the Baptist preached that all the people of Israel needed to repent of their sins and turn to God and be baptized. As John was finishing his ministry he asked, ‘Do you think I am the Messiah? No, I am not! But he is coming soon—and I’m not even worthy to be his slave and untie the sandals on his feet.’ “Brothers—you sons of Abraham, and also you God-fearing Gentiles—this message of salvation has been sent to us!” ‭‭Acts of the Apostles‬ ‭13:22-26‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/act.13.22-26.nlt

  February 16

Kalender

February 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 29, 2018 January 30, 2018 January 31, 2018 February 1, 2018 February 2, 2018 February 3, 2018 February 4, 2018
February 5, 2018 February 6, 2018 February 7, 2018 February 8, 2018 February 9, 2018 February 10, 2018 February 11, 2018
February 12, 2018 February 13, 2018 February 14, 2018 February 15, 2018 February 16, 2018 February 17, 2018 February 18, 2018
February 19, 2018 February 20, 2018 February 21, 2018 February 22, 2018 February 23, 2018 February 24, 2018 February 25, 2018
February 26, 2018 February 27, 2018 February 28, 2018 March 1, 2018 March 2, 2018 March 3, 2018 March 4, 2018

Archives

wordpress stats plugin